Aarhus Universitetsforlag
Cover

Danmarks truede arter

Den danske Rødliste

En del af serien Miljøbiblioteket (1) , og fagområderne , og


{{variant.title}} : {{variant.variants[0].price.withVatFormatted}} {{variant.price.withVatFormatted}}
{{variant.title}} {{item.title}} {{item.price.withVatFormatted}}

181 sider rigt ill., 1. udg., 2. opl.
Paperback
ISBN 978 87 7934 714 4

Af
og

Med bidrag af
, og


Del:

Mere om bogen

Om bogen

Mange dyre-, svampe- og plantearter er i fare for at forsvinde fra den danske natur. I Danmark har eksperter vurderet arternes risiko for at uddø ─ kaldet en rødlistevurdering ─ i perioden 2003-2010. Resultatet er præsenteret i Danmarks truede arter.

Rødlistevurderingen viser, at det især er de kræsne arter, der er truede ─ arter som stiller krav til levested eller fødekilde. Bogen præsenterer resultatet af rødlistevurderingen og giver eksempler på udvalgte arters levevis og levested. Fokus rettes mod nogle af de levesteder, der huser eller har huset mange af de truede arter. Disse levesteder forringes eller forsvinder ─ og med dem de arter, der specifikt er knyttet hertil.

I et kapitel gives ordet til 'naturnørderne', eksperter på hver deres område. De fortæller om deres passion for den eller de artsgrupper, de har kastet sig over, og hvilke glæder de har ved at studere arter i dybden. Et andet kapitel fortæller om værdien af de truede arter, for hvorfor egentlig bruge alt det krudt på arter, som åbenbart ikke kan klare sig selv?

Bogen slutter med et kik i krystalkuglen. I lyset af vores viden om de truede arter vurderes det, hvordan udviklingen i den danske artsdiversitet vil være fremover, og hvad der skal til for at ændre kursen.

 

Indholdsfortegnelse

Den danske Rødliste

Oversigt over artsgrupperne

De truede arter

Naturhistorikerne

Levestederne

Trusler og muligheder

Værdien af det, der findes

Henrik Jensen

Henrik

Cand.mag. i litteraturhistorie. Henrik redigerer primært bøger inden for litteratur og miljøvidenskab og står bl.a. bag serierne Verdenslitteratur og Miljøbiblioteket. Henrik startede på forlaget som ung praktikant i 2007 og har været rundt i mange hjørner på forlaget.

Henrik Jensen

Projektredaktør

Telefon: +45 53 55 05 42

hj@unipress.au.dk

Pressen skrev

Peter Martin Jørgensen, lektørudtalelse

"Fint formidlet værk om tilstanden for Danmarks truede arter. Kan bruges af alle med naturinteresse, og særlig brugbar for de sidste folkeskoleklasser og gymnasieskolen."

"Et flot og grundigt værk, der på fornem vis formilder dataene fra rødlisten. Bogen vil absolut være brugbar i studie- og interessesammenhæng." 

Rune Engelbreth Larsen, Politiken

Seks hjerter

"Peter Wind og Rasmus Ejrnæs' bog om de truede arter i Danmark er naturformidling og folkeoplysning af høj karat."

"[Forfatterne] demonstrerer helt upolemisk, hvad der er galt, hvorfor det er galt, og hvad der skal til for at ændre den igangværende naturafvikling."

"Bogen burde ligge i alle postkasser og læses af alle politikere. Den er vigtig, letlæst og indbydende illustreret med talrige fotos - og trods det i grunden ikke særlig opmuntrende udgangspunkt formår Wind & Ejrnæs sågar det kunststykke at begejstre."

Søren Olsen, Natur & Miljø

"flot og velskrevet bog"

Torben Ebbensgaard, Flora & Fauna

"... en appetitvækker til arternes verden og rigdom."

 "Danmarks truede arter bør med sin pædagogiske opbygning, sit klare sprog, de utallige eksempler og ikke mindst de fantastiske billeder af mange af naturens vidundere, nødvendigvis banke på døren til mange biologilokaler i landets gymnasier og folkeskolens overbygning. Den er også en tidlig julegaveidé til alle naturelskere og ikke mindst de mange politikere, som SKAL inspireres til atter at få naturen på den politiske dagsorden."

Sten Asbirk, Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift 

"Det er en flot og pædagogisk illustreret bog."

 

Tilføjet til kurven

Gå til kassen