Aarhus Universitetsforlag
Cover

Da skolen blev sin egen

1920-1970

En del af serien Dansk skolehistorie (4) , og fagområderne og


{{variant.title}} : {{variant.variants[0].price.withVatFormatted}} {{variant.price.withVatFormatted}}
{{variant.title}} {{item.title}} {{item.price.withVatFormatted}}

442 sider rigt illustreret
Hardback
ISBN 978 87 7124 136 5

Af
, , og

Redigeret af
og


Del:

Mere om bogen

Om bogen

Da skolen blev sin egen. 1920-1970 handler om en tid, hvor folkeskolen blev den fælles skole for langt de fleste børn, og hvor stadig flere elever fortsatte deres skolegang efter 7. klasse. Nye reformpædagogiske ideer om en skole med barnet i centrum og en mindre autoritær lærerrolle tonede frem i skyggen af de to verdenskrige, men mange steder forandrede skolens hverdag sig kun lidt. I takt med at land blev til by, økonomien blev bedre, og de nye ideer fik øget gennemslagskraft, begyndte undervisnings- og omgangsformer dog at ændre sig - og spanskrøret blev afskaffet. Kirkens århundredlange indflydelse på skolen svandt gradvist, mens nye psykologiske ekspertgrupper kom til. Med dem fulgte en udbygget særundervisning til de svageste elever. Sammen med periodens mange skoleforsøg og en længere og mere akademisk læreruddannelse skabte det en egen respekt om skolen. Andre kræfter skubbede også på udviklingen, hvad enten det var forældre, der ønskede mere uddannelse til deres børn, eller erhvervsliv og politikere, som talte for intelligensreservernes mobilisering i vækstens, velfærdens og demokratiets navn.

 

 

Anette Stoffersen

Anette

Cand.mag. i historie og kunsthistorie. Med mere end 30 års erfaring som forlagsredaktør inden for især historie, kunst, kultur og rejser er Anette en alsidig redaktør, der bl.a. har stået for storværkerne Dansk skolehistorie 1-5 og Holberg · Ludvig Holbergs hovedværker 1-22.

Anette Stoffersen

Projektredaktør

Telefon: +45 27 15 97 75

as@unipress.au.dk

Pressen skrev

Henrik Gjøde Nielsen, historie-online.dk:

"(…) dette bind af Dansk Skolehistorie ligger i forlængelse af de nyere tendenser i international og dansk uddannelseshistorie, og at det er skrevet ud fra intentionen om at skildre skolens historie i hverdagsperspektiv (…)"

"Uagtet man ikke bør snyde sig selv for en fuldstændig gennemlæsning, er det denne anmelders indtryk, at Dansk Skolehistorie bd. 4 nok vil friste mange til pluklæsning, afhængig af historiske og pædagogiske præferencer. Det er for så vidt også i orden. Værket kan holde til det."

"(…) en stor og altid givende oplevelse (...)"

"Det spores ingen træthed i den excellente formidling af det stadigt større stof og de stadigt mere nærværende diskussioner."

Bodil Christensen, Nordjyske Stiftstidende

"Dansk Skolehistorie står tungt på hylden med et vægtigt indhold fortalt på lige så fremragende vis, som man kunne forvente af en skolehistorie." 

Tilføjet til kurven

Gå til kassen