Aarhus Universitetsforlag
Cover

Da skolen blev sat i system

1850-1920

En del af serien Dansk skolehistorie (3) , og fagområderne og


{{variant.title}} : {{variant.variants[0].price.withVatFormatted}} {{variant.price.withVatFormatted}}
{{variant.title}} {{item.title}} {{item.price.withVatFormatted}}

448 sider rigt illustreret
Hardback
ISBN 978 87 7124 068 9

Af
og


Del:

Mere om bogen

Om bogen

Da skolen blev sat i system. 1850-1920 handler om en brydningstid, hvor der gradvist kom mere statslig kontrol med skolerne, men hvor det nye demokrati samtidig gav lokale beslutningstagere større indflydelse. Med den kraftige befolkningstilvækst skulle der skaffes undervisning til stadig flere børn, især i byerne, og det gav kvinderne nye muligheder for at få fodfæste som lærerinder, alt imens nye skolebygninger blev opført, og årgangsdelte klasser blev almindelige. På landet var forandringerne mindre synlige, men herfra udgik stærke bevægelser, der også kom til at præge skolen. Kristen og national vækkelse gik hånd i hånd, nye friskoler blev oprettet, og dansk blev et rigtigt skolefag. Nypædagogiske strømninger, som ville sætte barnet i centrum, spirede frem, og nye eksperter var med til at sætte fokus på skolebarnets krop og hygiejne. Ved periodens slutning var der fortsat forskellige skoleformer, men ideen om en fælles folkeskole havde fået stigende betydning. Grundskolen var blevet en uomgængelig del af ethvert barns liv og en af demokratiets og nationalstatens bærende søjler.

 

Indholdsfortegnelse

Skolen på landet

Byernes skoler

Skolepolitik og skolelove

Tilsyn centralt og lokalt

Religion og pædagogik

Friskoler og skolefrihed

Lærere og læreruddannelse

Kvindedyder og pigefag

Ord og toner

Historie om fædrelandet og andre lande

Mindretal under særligt opsyn

Skoler i Nord

Vestindiske skoler

Hjem og skole, kontakt og konflikt

Skoletid og arbejdstid

Nypædagogik og eksperimenter

Defekte og degenererede

Skolebyggeri

Krop og skole

Afslutning - Da skolen blev sat i system

Anette Stoffersen

Anette

Cand.mag. i historie og kunsthistorie. Med mere end 30 års erfaring som forlagsredaktør inden for især historie, kunst, kultur og rejser er Anette en alsidig redaktør, der bl.a. har stået for storværkerne Dansk skolehistorie 1-5 og Holberg · Ludvig Holbergs hovedværker 1-22.

Anette Stoffersen

Projektredaktør

Telefon: +45 27 15 97 75

as@unipress.au.dk

Pressen skrev

Bertel Haarder, Weekendavisen

"... en velskrevet, let læst og flot illustreret skolehistorie."

Laura Lundager Jensen, Dansk Kirketidende

"Og som de foregående to bind er bind 3 i Dansk Skolehistorie meget læsværdig. [...] forfatterne gør det overbevisende godt oven i købet med blik for forskelle mellem by og land, for særlige hensyn til skolevilkår i kolonierne og for børn med særlige behov."

Tilføjet til kurven

Gå til kassen