Aarhus Universitetsforlag
Cover

Da læreren holdt skole

Tiden før 1780

En del af serien Dansk skolehistorie (1) , og fagområderne og


{{variant.title}} : {{variant.variants[0].price.withVatFormatted}} {{variant.price.withVatFormatted}}
{{variant.title}} {{item.title}} {{item.price.withVatFormatted}}

446 sider rigt illustreret
Hardback
ISBN 978 87 7124 079 5

Af
og


Del:

Mere om bogen

Om bogen

Da læreren holdt skole. Tiden før 1780 handler om skolegang fra middelalderens slutning og 300 år frem, indtil næsten alle børn gik i skole. Der var hele tiden stor forskel på, hvor mange år børn gik i skole, og på en skoledags længde og indhold. Det afhang af, hvor i riget børnene voksede op, om de var drenge eller piger, rige eller fattige. Skoler blev oprettet med forskellige begrundelser. Der var præster og godsejere med store planer for børns undervisning i kristendom og læsning, der var købstadsfolk og bønder, som også ville have børnene undervist i skrivning og regning, og der var forældre, som selv ville bestemme, hvor og hvornår undervisningen skulle finde sted. Staten havde siden reformationen sørget for, at der var latinskoler i alle købstæder, men i begyndelsen af 1700-tallet kom der love om, at alle børn skulle lære kristendom og læsning som et led i deres obligatoriske konfirmationsforberedelse - og så kunne fattige børn ved at gå i skole holdes væk fra gaderne. Igennem alle århundrederne var skolebygninger ingen forudsætning. Hvis blot der var en lærer, kunne der holdes skole.

Dansk skolehistorie henvender sig til alle med interesse for skolens farverige historie og til de mange mennesker, der i dag er med til at forme og forvalte de danske skoler: Lærere, forældre, administratorer og politikere.
  
  

Indholdsfortegnelse

Skoler og undervisning i middelalderen

Reformation og skolereformer

Børnesyn og pædagogik i 1500-tallet

Hverdag i latinskolen

Kirke, katekismus og læseundervisning i 1600-tallet

Skoleorganisering nedefra og oppefra

Skolegang på landet for drenge og piger

Undervisningen af de privilegerede sønner og døtre

Byens skoler og mange slags lærere

Pietistiske skoler - for fattige og fædrelandet

Forsøg på en statslig skoleordning i 1730'erne

Skoler og skolegang på landet efter 1740

Latinskoler og byskoler under forandring

Storbyens skoler for de fattige og udstødte

Skoler og mission i det vidstrakte rige

Nye visioner om barnets natur og opdragelse i 1700-tallet

1700-tallets lærere mellem børn og forældre

Tilsynet med skoleholdere, skoler og skolebøger

Børn i skole omkring 1780

Afslutning - Da læreren holdt skole

 

Anette Stoffersen

Anette

Cand.mag. i historie og kunsthistorie. Med mere end 30 års erfaring som forlagsredaktør inden for især historie, kunst, kultur og rejser er Anette en alsidig redaktør, der bl.a. har stået for storværkerne Dansk skolehistorie 1-5 og Holberg · Ludvig Holbergs hovedværker 1-22.

Anette Stoffersen

Projektredaktør

Telefon: +45 27 15 97 75

as@unipress.au.dk

Pressen skrev

Jytte Bræmer, lektørudtalelse

"Det er et smukt værk, illustreret med stik og malerier. Et værk, der hører til de sjældne udgivelser nu om dage."

"Bogen afsluttes med en gennemgang af de righoldige kilder, der ligger til grund for det store værk. Ikke en kildeangivelse, men kilde- og litteraturessays, som er interessant formidling i sig selv."

Per B. Christensen, Danske Kommuner

"Nu er første i rækken af fem bind udkommet - og hvilket bind. Det er simpelthen et pragtværk om dansk skolehistorie. Formidlet i et let sprog og med en meget fornem billede- og illustrationsside. Det er simpelthen en nydelse at læse ..."

Ulrik Langen, Weekendavisen

"I det hele taget lykkes det på fornem vis forfatterne at fortælle en sammenhængende historie om de mange samtidigt virkende og vidt forskellige skoletypers forandring ... Det er ikke så lidt af en bedrift."

Jacob Fuglsang, Politiken

"De to første bind i Dansk skolehistorie lover godt for det ambitiøse projekt med at genfortælle historien gennem samfundets vigtigste kulturinstitution."

Tilføjet til kurven

Gå til kassen