Aarhus Universitetsforlag
Cover

Anerkendelse

Et tema i Hegels og moderne filosofi

En del af fagområderne og


{{variant.title}} : {{variant.variants[0].price.withVatFormatted}} {{variant.price.withVatFormatted}}
{{variant.title}} {{item.title}} {{item.price.withVatFormatted}}

320 sider
Paperback
ISBN 87 7288 720 6

Af


Del:

Mere om bogen

Om bogen

"... en tour de force ... Hegels anerkendelsestanke perspektiveres gennem læsning af forskellige tænkere som Fukuyama, Kojeve, Tugendhat, Honneth, Habermas, Henrich, Gadamer, Villy Sørensen, Taylor, McIntyre, Kierkegaard, Theunissen, Løgstrup med flere ... det er altsammen meget inspirerende og stimulerende."
Povl Götke i Weekendavisen.

Indholdsfortegnelse

Indledning: Hegel og traditionen. Anerkendelsestankens tilblivelse og aktualitet. Selvopholdelse og selvbevidsthed: Thomas Hobbes og Hegel. Overblik over bogens disposition

Kapitel I: Anerkendelsens logik og dialektik. Anerkendelse som thymos: Francis Fukuyama. Anerkendelsens fænomenologi. Kierkegaard om "Selvet". V. Sørensens teori om "tvedelingens logik"

Kapitel II: Kan man overhovedet forstå Hegel? Hegels retsbegreb. Hegels fortælling om "Herre og Slave". K.E. Løgstrups Hegel-læsning og Kierkegaard-kritik. Kierkegaard og Hegel. E. Tugendhats kommentar til Kierkegaard

Kapitel III: Anerkendelsens historik. Anerkendelsestanken i "Jena-skrifterne". Anerkendelsestanken som konfliktteori: A. Honneth. Anerkendelsestanken og bevidsthedsfilosofien. A. Kojèves Hegel-tolkning

Kapitel IV: Hegels identitetsfilosofiske monisme og den sproganalytiske kritik. Enhedsmotivet i Hegels filosofi: D. Henrichs tolkning. H.-G. Gadamer om "enhed" i Hegels filosofi. E. Tugendhats "Kehraus" med Hegels system. Tugendhats tolkning af anerkendelsestanken. Hegels erfaringsbegreb

Kapitel V: Anerkendelse og historie. Hegel og hermeneutikken. Begrebet Leben hos Hegel. Historiefilosofien. Hermeneutikkens teori om dialektik og dialog. Gadamers tolkning og justering af Hegels Geist- begreb

Kapitel VI: Anerkendelsens psykologi. Substans og subjektivitet. Thymos-tanken hos Platon og som psykologisk teori. "Moder-barn"-relationen: D.W. Winnicot. A. Honneths psykologiske tolkning af Hegel. V. Sørensens psykologi. Identitetsbegrebet: Ch. Taylor

Kapitel VII: Anerkendelsens ethos. Hegel og etikken: M. Theunissen. Anerkendelsens etik: E. Tugendhat. Interdependens og interaktion: K.E. Løgstrup. Kærlighedens etik: S. Kierkegaard. Ethos og virkelighed: Hegel

Kapitel VIII: Anerkendelsens politik. "Realisme"-teorien i international politik. Det liberale demokratis "mekanisme": F. Fukuyama. Arbejde og anerkendelse: Hegel. Demokratiets fremtid. Nietzsches teori om thymos. Kommunitarisme og differentiel identitet: Ch. Taylor

Kapitel IX: Anerkendelse og humanisme. Hegels humanisme. Anerkendelse og selvbevidsthed. Humanisme og kristendom i V. Sørensens Jesus-billede. Tvedelingslogikken og psykologien. Magt og kraft. Magttanken i Hegels filosofi og religionsfilosofi

Kapitel X: Anerkendelse og religion. Religionsfilosofi og teologi. Moderne anerkendelsesteoretikeres syn på religion. Anerkendelse og subjektivitetens religion. Arkæologi og eskatologi: M. Theunissen om Hegels kristendomstolkning. Hegels teori om den subjektive ånd og eksistensbegrebet. Kierkegaards diskurs om subjektivitetens sygdom. Magtteologi og magtens deling. Selvopholdelse og teologisk magttænkning: Løgstrup. Magtdeling og trinitetstanke. Magt og/eller Geist?

Litteratur

Register

Tilføjet til kurven

Gå til kassen