Aarhus Universitetsforlag
Cover

Undervisning ku' være et alternativ

- voksenundervisning og sindslidende

En del af fagområderne og


Udsolgt fra forlaget

187 sider
Paperback
ISBN 978 87 7701 952 4

Af


Del:

Mere om bogen

Om bogen

Bogen er den afsluttende rapport fra et udviklings- og evalueringsprojekt finansieret af Socialministeriet.

Projektet påbegyndtes midt i 1990erne med et dobbelt sigte. Dels tegnes via interview, observationer og spørgeskemaer et billede af praksis i voksenundervisning med sindslidende som deltagere - hvad ser ud til at være typiske mønstre i undervisningssituationen, hvad karakteriserer deltagerne, og hvordan beskriver de selv undervisningens betydning? Dels skitseres i et mere teoretisk perspektiv, hvordan undervisningstilbud kan indplaceres i det socialpsykiatriske og voksenpædagogiske felt, og der peges på mulige veje for fortsat udvikling af undervisningens didaktik og pædagogik.

Dette teoretiske sigte betyder, at rapporten ikke kun henvender sig til dem, der tilrettelægger undervisningsforløb med henblik på voksne sindslidende, men også det voksenpædagogiske område mere bredt. For som i så mange andre sammenhænge er der inspiration at hente i nogle af 'randzonerne', hvor almene problematikker i voksenundervisningen viser sig i mere markant form end andre steder.

Tilføjet til kurven

Gå til kassen