Aarhus Universitetsforlag
Cover

Tyskere i Øst

En del af fagområdet


{{variant.title}}: {{variant.variants[0].price.withVatFormatted}}{{variant.price.withVatFormatted}}
{{variant.title}} {{item.title}} {{item.price.withVatFormatted}}

584 sider
Hardback
ISBN 87 7288 690 0

Af


Del:

Mere om bogen

Om bogen

Grundig undersøgelse af de tyske mindretalsgruppers situation i Central- og Østeuropa. Tyskere i Øst tager udgangspunkt ved Første Verdenskrigs slutning, og følger derefter den historiske udvikling op gennem dette århundrede, men dog med hovedvægt på udviklingen i slutningen af 1980'erne og begyndelsen af 90'erne.

"Assimilation og migration inden for landets grænser kan ske frivilligt eller nødtvungent, mens udvisning, opløsning og udryddelse i sagens natur udelukkende bygger på tvang. Tyskerne i øst har været hele registret igennem, hvilket Kühl afdækker i sin kompetente afhandling."
Mogens Rüdiger i Berlingske Tidende

Indholdsfortegnelse

I Indledning:
1 Litteratur- og kildegrundlaget
2 Metode
3 Den teoretiske ramme

II Fra privilegeret status til retsløshed:
I Tyskerne i Central- og Østeuropa
II Tyskerne i Sovjetunionen

III Mellem fortrængning og reintegration:
1 Nationalitetspolitiske hovedlinjer 1945-89
2 De tyske minoriteter
3 Rehabilitering og undertrykkelse
4 Ensretning og reintegration
5 Afspændingstider og ny konfrontation
6 Systemskifte og traktater

IV De store omvæltninger:
1 Mindretalspolitisk nyorientering i 1980'erne
2 Tyskerne i Polen: Fra underkendte til anerkendte minoriteter
3 Tyskerne i Rumænien: Mellem exodus og genvækkelse
4 Tyskerne i Tjekko-slovakiet: Uenighed og splittelse
5 Ungarnstyskerne: Det vanskelige opgør
6 Tyskerne på Balkan: Tilintetgørelse og nyorganisering
7 De tyske minoriteter i Sovjetunionen og SNG: Autonomi og national renæssance

V Emigrationbevægelserne
1 Antal og omfang 1950-96
2 Emigrationsmotiver
3 Perspektiver

VI Sammenfatning og konklusioner
I Specielle konklusioner
II Generelle konklusioner
III Subjektive og objektive nationalitetskriterier

Summary
Zusammenfassung
Kilder og Litteratur:
I Upubliceret materiale
II Aviser
III Tidsskrifter og årbøger
IV Monografier og artikler m.v.
Navneregister
Stedregister

Tilføjet til kurven

Gå til kassen