Aarhus Universitetsforlag
Cover

En skole i bevægelse

Evaluering af satsning på kvalitetsudvikling i den norske grundskole

En del af fagområderne og


{{variant.title}} : {{variant.variants[0].price.withVatFormatted}} {{variant.price.withVatFormatted}}
{{variant.title}} {{item.title}} {{item.price.withVatFormatted}}

302 sider
Paperback
ISBN 87 7613 060 6

Af
og


Del:

Mere om bogen

Om bogen

Den norske regering iværksatte år 2000 en særlig satsning på i alt 670 millioner norske kroner til udvikling af den norske grundskole. Danmarks Pædagogiske Universitet og forskningsstiftelsen SINTEF i Norge har i fællesskab evalueret virkningerne af denne meget omfattende satsning, som afsluttedes sommeren 2003.Evalueringen har blandt andet vist, at skolerne i Norge langt fra udgør en homogen gruppe. Der er således fundet store forskelle mellem barneskoler (1. - 7. klasse) og ungdomsskoler (8. - 10. klasse). På en lang række områder vurderes forholdene på barneskolerne betydeligt mere positivt end på ungdomsskolerne. Det gælder blandt andet vurderingerne af skolemiljøet som helhed, elevernes læringsmiljø og elevernes adfærd i undervisningen.Der er også fundet store forskelle mellem skoler afhængigt af, i hvor høj grad man på skolen har en fælles holdning til, i hvilken retning skolen skal udvikles, og i hvor høj grad man ser kvalitetsudvikling som et individuelt anliggende. Resultaterne peger entydigt i retning af, at en kollektiv tilgang til arbejdet på en skole er mere udviklingsfremmende og skaber bedre forudsætninger for elevernes læring end en mere individuel tilgang.Udover resultater om situationen og udviklingen på en række centrale områder i norsk skole har evalueringen således afdækket nogle grundlæggende forhold, som har vist sig at have betydning for udviklingen i skolen.

Tilføjet til kurven

Gå til kassen