Aarhus Universitetsforlag
Cover

Selvet mellem kærlighed og strid

En del af fagområderne , og


{{variant.title}}: {{variant.variants[0].price.withVatFormatted}}{{variant.price.withVatFormatted}}
{{variant.title}} {{item.title}} {{item.price.withVatFormatted}}

139 sider
Paperback
ISBN 87 7613 012 6

Af


Del:

Mere om bogen

Om bogen

Er de tidstypiske billeder eller måder at tænke om selvet på fyldestgørende? Kan det enkelte individ finde sig selv i de fremherskende måder, vi beskriver det at være menneske på, eller bliver vi tværtimod fremmedgjorte, når vi forsøger at spejle os i de kulturelle beskrivelser?

Forfatteren ser i indeværende bog nærmere på de dominerende forestillinger om selvet i senmoderniteten.

Problemstillingen anskues ud fra to vinkler: Et bredt samfundsmæssigt eller sociologisk perspektiv og et mere snævert personlighedspsykologisk perspektiv i form af psykoanalysen under og efter Freud. Selvet mellem kærlighed og strid er således både en kulturkritisk analyse af nutidens "menneskeopfattelse" og introducerer samtidig læseren til væsentlige psykoanalytiske teoretikere som Winnicott, Kohut, Kernberg, Klein, Lacan og Schafer samt til nyere sociologisk teoridannelse.

Bogen henvender sig til studerende og undervisere på universiteter og seminarier.

Tilføjet til kurven

Gå til kassen