Aarhus Universitetsforlag
Cover

Sørestaurering i Danmark

Del I: Tværgående analyser


{{variant.title}}: {{variant.variants[0].price.withVatFormatted}}{{variant.price.withVatFormatted}}
{{variant.title}} {{item.title}} {{item.price.withVatFormatted}}

88 sider ill.
Paperback
ISBN 978 87 7073 008 2

Redigeret af
og


Del:

Mere om bogen

Om bogen

Faglig rapport fra DMU nr. 636, 2007

Vandkvaliteten i de danske søer er i mange tilfælde utilfredsstillende på trods af store investeringer i forbedret spildevandsrensning. I forsøg på at forbedre kvaliteten er der gennem de sidste 20 år gennemført restaureringsindgreb i omkring 80 danske søer. De mest almindelige indgrebstyper har været udsætning af geddeyngel og opfiskning af fredfisk, men hertil kommer også iltning af bundvand, tilsætning af aluminium, opgravning af sediment samt flere andre metoder. Effekterne af indgrebene har været meget forskellige. Effekterne af geddeudsætning har været meget begrænsede, mens opfiskning af fredfisk i de fleste tilfælde har haft markante positive effekter på vandkvaliteten. Der er dog en klar tendens til, at effekten fortager sig efter 8-10 år, hvilket antyder at opfiskning mest skal ses som en plejeforanstaltning.

Tilføjet til kurven

Gå til kassen