Aarhus Universitetsforlag
Cover

Privatisering, regulering og demokrati

Telestyrelsens funktion som uafhængig reguleringsmyndighed

En del af serien Magtudredningen, skriftserien , og fagområdet


{{variant.title}} : {{variant.variants[0].price.withVatFormatted}} {{variant.price.withVatFormatted}}
{{variant.title}} {{item.title}} {{item.price.withVatFormatted}}

58 sider
Paperback
ISBN 87 91164 14 1

Af


Del:

Mere om bogen

Om bogen

Skriftet undersøger uafhængige reguleringsmyndigheders rolle og funktion i det danske demokrati. Når offentlige virksomheder privatiseres, reduceres behovet for regulering ikke nødvendigvis, hvis der stadig ikke er fuld konkurrence. Derfor har stater rundt omkring i verden oprettet reguleringsmyndigheder til at holde øje med selskaberne. Disse myndigheder skal være politisk uafhængige for at sikre deres troværdighed og upartiskhed.

I en magt- og demokratisammenhæng rejser etableringen af uafhængige reguleringsmyndigheder mindst to spørgsmål: 1) Hvor megen magt delegeres til reguleringsmyndigheder fra regering og Folketing? 2) Hvordan står uafhængige reguleringsmyndigheder til ansvar over for Folketing og regering for udøvelsen af deres magt?

Konklusionen er, at Telestyrelsen er uafhængig af regering og Folketing på nogle dimensioner, men ikke på andre. Ministeren kan ikke blande sig i enkeltsager og enkeltafgørelser.

Telestyrelsen har generelt set ført en proaktiv strategi i telepolitiske diskussioner og indrettet sig på de nye tider med liberalisering, konkurrence og globalisering. Men Telestyrelsen er ikke "så uafhængig at det gør noget". Regering og Folketing er stadig i førersædet, f.eks. når en ny overordnet telepolitik skal fastlægges, og når aftaler med andre lande skal indgås.

Indholdsfortegnelse

Kapitel 1. Privatisering - hvorfor så regulering?:
Data og metode
Skriftets opbygning

Kapitel 2. Uafhængige reguleringsmyndigheder: teorier og modeller:
Hvad er regulering?
Hvad skal reguleres?
Den ny reguleringsmodel sammenlignet med den gamle reguleringsmodel
Uafhængige reguleringsmyndigheder
Erfaringer fra Storbritannien med uafhængige reguleringsmyndigheder
Uafhængighed: en forståelsesramme
Konklusion

Kapitel 3. Dansk telepolitik: fra beskyttelse af monopol til fremme af konkurrence:
Udviklingen i dansk telepolitik 1995-2000
Vurdering af den danske telepolitiks udvikling
Konklusion

Kapitel 4. Telestyrelsens reguleringsstrategier:
Hvilke selskaber skal reguleres af Telestyrelsen?
Formelle rammer for Telestyrelsens uafhængighed
Uafhængighed i praksis: Telestyrelsens aktive "uafhængighedskamp"
Kontraktstyring som ramme for dialog mellem Forskningsministeriet og Telestyrelsen
Telestyrelsens strategier i en global kontekst
Strukturelle betingelser for Telestyrelsens strategi

Kapitel 5. Hvordan placeres reguleringsmyndigheder i det danske demokrati?:
Privatisering, regulering og demokrati

Litteratur
Om forfatteren

Tilføjet til kurven

Gå til kassen