Aarhus Universitetsforlag
Cover

Politik over grænser

Tyrkeres og kurderes engagement i det politiske liv i hjemlandet

En del af serien Magtudredningen, skriftserien og fagområdet


{{variant.title}}: {{variant.variants[0].price.withVatFormatted}}{{variant.price.withVatFormatted}}
{{variant.title}} {{item.title}} {{item.price.withVatFormatted}}

57 sider
Paperback
ISBN 87 91164 03 6

Af


Del:

Mere om bogen

Om bogen

Indvandrere og flygtninge kan fra Danmark følge med i, engagere sig i og i et vist omfang også deltage i politiske processer i det land, som de, deres forældre eller bedsteforældre kommer fra. Det kan dreje sig om solidaritet med forfulgte partier eller forsvar af oprindelseslandets regime, når dette bliver kritiseret i danske medier. Hvilken rolle spiller dette for deres politiske integration i Danmark?

Undersøgelsen sammenligner omfanget af og mulighederne for tyrkiske og kurdiske indvandreres og flygtninges hjemlandspolitiske engagement i Danmark, Tyskland og Holland. Dette engagement udfolder sig på meget forskellig måde både mellem diverse grupper fra Tyrkiet og mellem samme grupper i forskellige lande.

I de tre lande er transnationalt politisk engagement ikke altid lige velkomment, fordi det indgår i en integrationspolitisk sammenhæng. Men undersøgelsen viser, at politisk loyalitet og engagement ikke er et nulsumspil, og at hjemlandspolitisk lobbyarbejde tilmed kan være en konstruktiv indføring i dansk politik. Det er derfor vigtigt ikke at afgrænse indvandrer- og flygtningeforeningers integrationspolitiske deltagelse på grund af deres engagement i deres oprindelseslands politik.

Indholdsfortegnelse

Kapitel 1. Introduktion

Kapitel 2. Transnational politisk mobilisering

Kapitel 3. Kurdiske og tyrkiske politiske netværk i Danmark

Kapitel 4. Mellem udenrigspolitik og indenrigspolitik: transnationale netværk og lokal politisk deltagelse

Kapitel 5. Konklusioner

Litteratur

Om forfatteren

Pressen skrev

Helene Ilkjær Tidsskriftet Antropologi

"[...] et sjældent fokus på det positive, der er gjort for integrationen af flygtninge og indvandrere i Danmark. [...] et opråb, hvis vigtigste budskab er, at frygten for indvandrere og flygtninges hjemlandspolitiske engagement er overdrevet. Hendes studier viser netop, at hjemlandspolitisk engagement ikke skader integrationen i Danmark ... Hendes konklusioner er klare og velargumenterede, hvilket gør skriftet lettilgængeligt for et bredt publikum."

Tilføjet til kurven

Gå til kassen