Aarhus Universitetsforlag
Cover

Planlægning i oplevelsessamfundet

En del af serien Sociologiske studier (3) , og fagområderne og


{{variant.title}} : {{variant.variants[0].price.withVatFormatted}} {{variant.price.withVatFormatted}}
{{variant.title}} {{item.title}} {{item.price.withVatFormatted}}

321 sider ill.
Paperback
ISBN 978 87 7934 499 0

Redigeret af
og

Med bidrag af
, , , , , , , , , , , , , og


Del:

Mere om bogen

Om bogen

Acta Jutlandica. Humanistisk Serie, 2011:2.

Oplevelser er blevet et moderne velfærdsgode. Samtidig er steders udbud af oplevelser blevet et konkurrenceparameter i konkurrencen om nye borgere, besøgende og arbejdspladser. Hvem planlægges der for, og hvad kræves der for at udvikle oplevelsessteder og lave oplevelsesbaseret vækst? Virker det og kan alle være med?

Der laves for tiden meget politik og planlægning i Danmark baseret på en opfattelse af, at oplevelsesøkonomi rummer potentialer for udvikling af byer og lokalområder. I bogen Planlægning i oplevelsessamfundet præsenteres helt ny forskning, som kritisk diskuterer oplevelsesbaserede strategier, projekter  og planer. Bogen bidrager med nye begreber, teorier og analytiske værktøjer om stedbundet oplevelsesøkonomi og dens potentialer for lokal-, regional- og byudvikling.

Bogen rapporterer kritisk fra store og små projekter i Roskilde, Billund, Frederikshavn, Thisted, Øresundsregionen, Wolfsburg og Dresden i Tyskland og Nyköping i Sverige - alle steder hvor stedbundet oplevelsesøkonomi udvikles i et spændingsfelt mellem målsætninger om vækst og velfærd.

Indholdsfortegnelse

1. Planlægning i oplevelsessamfundet

Del I, Oplevelser - en ny drivkraft for steders økonomiske udvikling

2. Lokal udvikling i oplevelsessamfundet

3. Oplevelseserhverv og forandring i Danmarks økonomiske geografi

Del II, Planlægning af oplevelser

4. Frederikshavns forvandling

5. Destination oplevelsesby

6. Biler, branding og byudvikling i oplevelsesøkonomisk perspektiv

7. De ny kommuner og oplevelsesøkonomien

Del III, Oplevelser som innovation

8. Lokal erhvervsudvikling i oplevelsesøkonomien

9. Oplevelsesøkonomi i fødevaresektoren - En pilotundersøgelse i Thisted Kommune

10. En midlertidig planlægningsstrategi - Et casestudie af et oplevelsesøkonomisk bydelseksperiment i Roskilde

Del IV, Oplevelseslandskabet

11. Skovens nye rolle for udvikling af landdistrikter

12. De danske nationalparkers oplevelsespotentiale

Karina Bell Ottosen

Karina

Cand.scient. i informationsvidenskab. Karina har ansvar for udvikling af internationalt samarbejde og forlagets tilstedeværelse i udlandet - dvs. for co-publicering, kontakt med distributører, salg af rettigheder og distribution af digitalt materiale. Det samfundsvidenskabelige område og udvikling af serien The Nordic World sorterer også under Karina, der har en fortid som redaktør i Gyldendal Akademisk og på Forlaget Ajour.

Karina Bell Ottosen

Redaktør

Telefon: +45 30 70 11 68

kbo@unipress.au.dk

Pressen skrev

Bo Allesøe Christensen, Slagmark

"en interessant håndbog".

Tilføjet til kurven

Gå til kassen