Aarhus Universitetsforlag
Cover

Personlige bærbare computere i undervisningen

En del af fagområderne , og


Udsolgt fra forlaget
{{variant.title}} : {{variant.variants[0].price.withVatFormatted}} {{variant.price.withVatFormatted}}
{{variant.title}} {{item.title}} {{item.price.withVatFormatted}}

347 sider Ph.d.-afhandling
Paperback
ISBN 87 7701 938 5

Af


Del:

Mere om bogen

Om bogen

Med afsæt i en analyse af forventninger fra det politiske system bl.a. udmøntet i publikationer som love, bekendtgørelser og handlingsplaner diskuteres forventninger til IT i et historisk perspektiv.

Siden 1970'erne har IT været på tale i forbindelse med undervisning. Der har været adgang til computere på skolerne i mange år, og i lige så mange år har der været forsøgs- og udviklingsarbejder, der skulle bidrage til viden om IT's betydning for undervisning og læring. Det 'nye' i nærværende sammenhæng er, at den teknologiske udvikling har muliggjort, at elever og lærere kan anvende deres personlige bærbare computer uafhængigt af tid og sted. Der er derfor tale om præmisser for undervisningen, som historisk set er nye. Og hvad 'siger og gør' elever og lærere så, når en 'ultimativ' IT-anvendelse i undervisningen er mulig? Hvordan er deres tilgang til og erfaringer med pbc-anvendelsen i undervisningen?

De centrale sprøgsmål kondenseres til spørgsmålet, om brugen af personlige bærbare computere på den ene side vil ændre undervisningsorganisering og på den anden side vil facilitere individuelle læringsstrategier.

Det teoretiske fundament trækker på N. Luhmanns system-, kommunikations- og erkendelesteori, og den empiriske undersøgelse funderes i et følgeforskningsdesign og præsenteres og analysere med fokus på elevers og læreres anvendelse af bærbare computere i undervinsingen og i undervisningsrelaterede sammenhænge. Det primære fokus er på elevernes perspektiv, hvad angår denne teknologi.

Tilføjet til kurven

Gå til kassen