Aarhus Universitetsforlag
Cover

Pædagogens sprog og metafora

The Language of the Social Educator and Metaphora

En del af fagområderne og


Udsolgt fra forlaget

310 sider Ph.d.-afhandling. Med CD-rom
Paperback
ISBN 87 7701 957 1

Af


Del:

Mere om bogen

Om bogen

Indhold:

Del I - teoretisk del

1. Indledning

2. Klassisk Metaforteori

3. John R. Searles teori om talehandlinger og defektteori om metaforer

4. Jürgen Habermas' teori om den kommunikative handlen og metaforer

5. George Lakoffs og Mark Johnsons kognitive, semantiske metaforteori

6. Gerald M. Edelman om tænkning

7. Diskussion og kritik af videnskabsteori og metaforteori

8. En forundersøgelse

9. Diskussion af forundersøgelsen

10. Andre undersøgelser

11. Teoriudvikling

12. Overvejelser over analysestrategien

Del II - empirisk del

1. Fra offentlig institution til offentlig organisation og virksomhed

2. Pædagogens opgave i det senmoderne samfund

3. Analyse af idealiserede sproglige som-om-modeller i tekster

4. Metaforanalyse af organisationer

5. Pædagogikkens forum og metafora

6. Eksempler på forskellige tilgange til metaforanalyse

Del III

1. Sammenfatning og konklusion

2. Perspektivering

Referencer

Resumé

Summary

Placering af dokumenter på vedlagte CD-ROM

Bilag

Tilføjet til kurven

Gå til kassen