Aarhus Universitetsforlag
Cover

På sporet af banevogteren

Et ikonisk maleri fra 1884

En del af fagområdet


Tilgængelige e-bogs-formater: PDF

{{variant.title}}: {{variant.variants[0].price.withVatFormatted}}{{variant.price.withVatFormatted}}
{{variant.title}} {{item.title}} {{item.price.withVatFormatted}}

150 sider rigt illustreret
Hardback
ISBN 978 87 7124 933 0

Af
og


Del:

Mere om bogen

Om bogen

"Farverne er usande (…), og Tegningen er ikke videre solid", skrev Politikens anmelder i 1884 om L.A. Rings maleri Banevogteren. To år senere blev det solgt på auktion for 75,- kroner og hang uset i en lejlighed i København indtil 1951. I
dag er maleriet et af de mest anerkendte danske kunstværker fra sidste halvdel af 1800-tallet. Trods maleriets ikoniske status står en række spørgsmål alligevel ubesvarede hen.

I På sporet af banevogteren. Et ikonisk maleri fra 1884 rejser lektor emeritus i teknologihistorie Henry Nielsen og tidligere lektor i billedkunst Dorte Fogh tilbage til byen Ring for at optrevle maleriets usædvanlige historie og få svar på deres spørgsmål. Undervejs gør de holdt ikke kun ved det frembrusende damptog og banevogteren. De standser også ved maleriets receptionshistorie,
ved Rings sandhedssøgen og ved jernbanens kulturhistoriske betydning. Maleriet bliver dermed forfatternes afsæt for en fortælling om land, by, brud og forandringer i 1800-tallets Danmark.

Indholdsfortegnelse

1. Banevogteren - baggrund og tilblivelse

2. Hvem har ejet maleriet siden 1884?

3. Den umiddelbare Ring-reception, 1882-84

4. Mellemspillet, 1885-1951

5. Den moderne reception af Banevogteren, 1951-2015

6. Mindesmærke og milepæl

 

Pressen skrev

Henrik Wivel, Kristeligt Dagblad

"Glimrende forskningsbaseret bog om maleren L.A. Rings værk "Banevogteren". Som forfatterne Henry Nielsen og Dorte Fogh påpeger i bogen […], så var maleriet tidligere i historien omgærdet af tavshed, hvis ikke ligefrem foragt og ligegyldighed. De to forskeres bog er et engageret og velkomment forsøg på at rette op på den skævhed. Det lykkes de to forfattere på forskningsmæssig, ja, detektivisk vis at rulle hele "Banevogterens" ukendte historie op i stort set alle tænkelige detaljer."

Casper Andersen, lektor, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet

"Manuskriptets fokus er afgrænset - et enkelt værk - men det formår at bruge maleriet som et prisme til en bredere historie om kunstens skiftende vilkår og om jernbanens kulturhistoriske betydning."

Finn Terman Frederiksen, tidligere museumsdirektør, Randers Kunstmuseum 

"Bogen vender hver en sten i [maleriets] meget tankevækkende tilblivelses-, receptions- og provenienshistorie […] … det er faktisk lykkedes forfatterne at håndtere emnet på en både fængslende og alment tilgængelig måde uden at det er sket på bekostning af den videnskabelige bæredygtighed."

Ulrik Langen, Weekendavisen

"Et af maleren L.A. Rings hovedværker var gemt af vejen i mere end 65 år. Ny bog fortæller historien om Banevogterens skæbne […] Billedet har siden sin genkomst i 1951 været udlagt på mange måder og i mange sammenhænge. I På sporet af banevogteren præsenteres både den tidlige Ring-reception og den moderne opfattelse af hans værker, det vil sige fra 1951 til i dag."

Louise Højmark, Kristeligt Dagblad

"Bogen tager på 150 sider læseren med rundt om L.A. Rings maleri Banevogteren, der behandler en problemstilling, som har været aktuel siden den industrielle revolution, mener forfatter bag bog om maleriet."

Helle Holm, Aarhus Stiftstidende

"I bogen skildrer forfatterne maleriets tilblivelse og bruger værket som udgangspunkt, når historien om kunstens skiftende vilkår og jernbanens kulturhistoriske betydning skal skildres."

Peter Michael Hornung, Politiken

"På sporet af et hovedværk. En hel bog til kun ét billede er en hel del, måske også for meget, også selv om billedet 'Banevogteren' er af L.A. Ring. Men bogen overbeviser ved sin grundighed, selv om den mest minder om en lille afhandling […]. Motivet udspiller sig få meter fra Rings barndomshjem, og banevogteren med ryggen til var måske en, som han kendte. Han hed Jørgen Frederiksen, og han levede mellem 1841 og 1920. Det har bogens to forfattere fundet ud af - og meget mere. De har tidligere skrevet et værk om danske og udenlandske jernbanemalerier fra 1840 til i dag, og de ved alt, hvad der er værd at vide om jernbanernes historie. For dem kan selv et par træsko fortælle noget særligt om det menneske, der har stukket fødderne i dem."

Egil Hvid-Olsen, Den smalle bog

"Selvom bogen er fuld af […] detailoplysninger, mistes overblikket aldrig. Og så er der de gode, kunstneriske, rent maletekniske iagttagelser, som den, at "Skyggen i den lange fold på jakkeryggen er malet med én streg på et sekund" (s. 102)-"

Christian Kaaber, historie-online.dk

"Køreplaner og kunsthistorie kan gå i frugtbar syntese. Tværfagligheden er da også bogens helt overordnede kvalitet: Læseren får solidt funderet kunsthistorie, krydsklippet med dybe blik ind i mentalitetshistorie og kulturforandring, foruden den store historie, der knytter sig til etableringen af jernbanen, i Danmark og andre steder."

 

 

 

 

 

Tilføjet til kurven

Gå til kassen