Aarhus Universitetsforlag
Cover

Ole Bang

og en brydningstid i dansk medicin

En del af fagområderne og


{{variant.title}} : {{variant.variants[0].price.withVatFormatted}} {{variant.price.withVatFormatted}}
{{variant.title}} {{item.title}} {{item.price.withVatFormatted}}

350 sider ill.
Paperback
ISBN 87 7934 228 0

Af


Del:

Mere om bogen

Om bogen

Ole Bang og en brydningstid i dansk medicin fortæller historien om lægen Ole Bang og den moderne medicins opkomst i 1800-tallet.

Ole Bang var sin tids mest prominente mediciner med både Christian VIII og Thorvaldsen som patienter. Af sin eftertid blev han dog beskyldt for at hænge fast i Hippokrates' to tusind år gamle lære og derved sinke den moderne medicins gennembrud i Danmark. Det eftermæle revideres i bogen, som viser, at Bang på flere punkter var med til at udvikle dansk lægevidenskab.

Bangs karriere udspandt sig i en lægevidenskabelig brydningstid. I begyndelsen af hans karriere var sygesengen lægevidenskabens vigtigste arbejdssted. Den dygtige læge forstod at lytte til patienten og observere kroppen, og Bang havde altid den individuelle patient for øje. Denne holdning kom under pres i løbet af 1800-tallet. Den yngre Carl Emil Fenger kritiserede sin ældre kollegas individualiserende behandlinger, som han så som videnskabens værste fjende.

Medicinen flyttede væk fra sygesengen, og mod slutningen af Bangs karriere var det obduktioner, mikroskopi og dyreforsøg i de første lægevidenskabelige laboratorier, der prægede udforskningen af menneskets krop og dens sygdomme.

Bogen beskriver denne vigtige brydningstid fra en ny synsvinkel, nemlig Bangs, og fortæller, hvordan han forsøgte at manøvrere i en kaotisk periode, der delte danske læger.

Ole Bang og en brydningstid i dansk medicin er rigt illustreret og forsynet med tidstavle. Bogen giver en fyldig introduktion til dansk medicin i 1800-tallet og til Ole Bangs liv og lægegerning.

Pressen skrev

Jes Fabricius Møller Politiken

"Bogen er en klassisk medicinhistorisk afhandling, der sætter Bang ind i en international lægevidenskabelig kontekst. For os guldalderentusiaster er det en længe savnet biografi om denne særegne doktor og københavnerskikkelse..."

Prof. Jens F. Rehfeld Ugeskrift for læger

"Morten Skydsgaards bog giver et levende og nuanceret billede af det 19. århundredes lægekunst med linjer tilbage til Hippokrates. Sproget er let og spændstigt. Man glider ubesværet gennem beskrivelsen af datidens besværlige tiltag. Enhver læge bør unde sig at læse bogen, der samtidig giver et fint overblik over fordums medicin. Et noteapparat på 716 numre og en litteraturliste med 345 referencer borger for substansen. Bogen er en oplagt gave til kandidater, doktorander eller blot diverse runde fødselarer."

Nick Nyland Månedsskrift for Praktisk Lægegerning

"Skydsgaards bog giver i sit levende sprog et spændende billede af en række af tidens betydende medicinske personligheder i Danmark og illustrerer faserne i frembruddet af den naturvidenskabelige lægevidenskab."

Lene Tranberg www.historie-online.dk

"...velformuleret og præcist sprog...et særdeles vellykket værk af flere grunde. For det første opfylder det på en fin og overbevisende måde sit mål om at revidere og nuancere eftertidens opfattelse af Bangs virke som læge og hans bidrag til dansk moderne lægevidenskab...For det andet er også forfatterens løbende inddragelse af en række relevante detaljer og aspekter i Bangs person og liv, samtidens lægevidenskabe-lige problemstillinger og diskussioner og det øvrige omgivende samfund meget vellykket. Det gør bogen til ikke blot en skildring af en mand og hans ærinde, men også til et samtidsbillede, der er meget helstøbt og fint og nuanceret tegnet. Jeg kan derfor varmt anbefale værket til alle, der enten interesserer sig specifikt for medicinens og lægevidenskabens historie eller mere bredt for 1800-tallets historie."

Finn Windfeldt Hansen Lektørudtalelse

"...betinger ikke speciel medicinsk indsigt eller viden, (kun) interesse for såvel sider af samfundsudviklingen i 1800-tallet som for den faglige udvikling, lægegerningen undergik. På begge felter giver bogen meget og formidler forbilledligt."

Karsten Ruge Aarhus Stiftstidende

"Skydsgaards bog kan med fornøjelse og udbytte læses af alle inden for sundhedsvæsnet. Man får lidt rankere ryg. Vi ved og kan trods alt meget mere i dag. Den almindelige - måske lidt historisk interesserede - læser vil også nyde bogen."

Søren Bak-Jensen HT

"Skydsgaards bog bygger på grundige kildestudier, hvor forfatteren i høj grad gør brug af sin dobbeltkompetence som læge og historiker. Den er velskrevet, og giver gennem sine eksempler på strømninger og konflikter det hidtil vigtigste bidrag til historien om udviklingen i dansk lægevidenskab i 1800-tallet."

O. Moseng Tidsskrift for Den norske legeforening

"Denne solide og gjennomarbeidede biografien over en av Danmarks fremste leger på 1800-tallet er basert på legen og medisinhistorikeren Morten A. Skydsgaards doktoravhandling. Skydsgaards bok er verdifull. Ikke minst fordi den bidrar til, som han selv påpeker, at medisinhistorien kan forhindre en forblindelse af den nutidige lægevidenskab. Den anbefales."

Tilføjet til kurven

Gå til kassen