Aarhus Universitetsforlag
Cover

Det offentlige styringsunivers. Fra government til governance?

En del af serien Magtudredningen, skriftserien , og fagområderne og


Udsolgt fra forlaget

{{variant.title}} : {{variant.variants[0].price.withVatFormatted}} {{variant.price.withVatFormatted}}
{{variant.title}} {{item.title}} {{item.price.withVatFormatted}}

99 sider
Paperback
ISBN 87 91164 30 3

Af
og


Del:

Mere om bogen

Om bogen

Dette skrift præsenterer et tværsnit af styringsformer i den offentlige sektor i Danmark i begyndelsen af det nye årtusinde. Analysen tager udgangspunkt i en diskussion af governance-begreber.

Forfatterne opfatter governance som en samlebetegnelse for forskellige styringsformer, deres indbyrdes vægt og eventuelle kombinationsmodeller. Der skelnes mellem hierarki, marked, klan og netværk.

Skriftets empiriske analyse beskriver udbredelsen af forskellige governance-former i forskellige dele af den offentlige sektor. På baggrund heraf diskuteres aktuelle tendenser i organisering og styring af den offentlige sektor.

Det konkluderes, at fagprofessioner og dermed klanbaseret styring står stærkt i den offentlige sektor, og at netværks­baserede former også ser ud til at spille en væsentlig rolle. Hierarkiet er imidlertid ikke væk. Særlig i forhold til økono­miske styringsdimensioner spiller det en central rolle. Markedet er ikke slået så kraftigt igennem, som man måske kunne forvente.

Inden for rammerne af denne generelle trend konstateres en række interessante forskelle mellem sektorer og politisk-administrative niveauer, der peger på, at generelle forvalt­nings­­politiske modestrømninger modereres og tilpasses konkret.

Indholdsfortegnelse

Kapitel 1. Forandring: fra government til governance?

Governance-begrebet og forandringer

Flere veje til "orden" i den offentlige sektor: hierarki, marked, klan og netværk som governance-former

Governance-forandringer, legitimitet og kontrol

Kapitel 2. Opspil til den empiriske undersøgelse

Empiriske studier af governance i Danmark

Forskydninger mellem governance-former

Præsentation af datamaterialet - dets styrke og dets svagheder

Kapitel 3. Offentlige organisationer mellem hierarki, marked, klan og netværk: en tilstandsrapport

Offentlige organisationer set indefra

Offentlige organisationer i samspil med deres omgivelser

Bevillingstildelingen

Sammenfatning: hvor blev hierarkiet af?

Kapitel 4. Offentlige organisationer i forandring - på vej mod?

Transformation af hierarki til netværk

Bevillingstildeling og forskydninger i ressourcetyper

Nye ledelsesredskaber

Opsummering

Kapitel 5. Forandringernes kontekst - eller ledelsens verden?

Hvem bestemmer forandringer?

Håndtering af organisationens interne problemer

Egenskaber ved succesfulde forandringsprojekter

Kapitel 6. Empirisk konklusion

Tilstanden i dag

Offentlige organisationer på vej mod? Hvordan ledere oplever forandringer

Forandring som proces

Kapitel 7. Diskussion og perspektivering

Appendiks om metode

Indsamling af data

Afrapportering af data

Litteratur

Om forfatterne

Tilføjet til kurven

Gå til kassen