Aarhus Universitetsforlag
Cover

Motivation og mismod

Effektivisering og stress på offentlige arbejdspladser

En del af serien Asterisk (6) , og fagområderne og


Udsolgt fra forlaget

{{variant.title}} : {{variant.variants[0].price.withVatFormatted}} {{variant.price.withVatFormatted}}
{{variant.title}} {{item.title}} {{item.price.withVatFormatted}}

301 sider
Paperback
ISBN 978 87 7934 621 5

Redigeret af


Del:

Mere om bogen

Om bogen

Den offentlige sektor ændres dybtgående i disse år, hvor ledelsesidealer fra det private erhvervsliv overføres på statens, regionernes og kommunernes institutioner. Under betegnelsen New Public Management underkastes virksomhederne en løbende omorganisering, der skal sikre den bedst mulige udnyttelse af ressourcerne. De effektivitetsfremmende metoder som f.eks. Lean skal på en gang skabe økonomiske besparelser og større arbejdsglæde og motivation hos den enkelte medarbejder. 

Trods et stærkt fokus på trivsel er arbejdsmarkedet dog for mange præget af mismod og stress.

 Motivation og mismod belyser de overlevelsesstrategier, som ansatte på hospitaler og kommunale forvaltninger, folkeskoler og universiteter udvikler i mødet med stadig nye bølger af styringsformer. Samtidig undersøges det, hvordan virksomhederne søger at håndtere pressede medarbejdere gennem forskellige former for stressintervention. 

 Bogen afdækker den stærkt ideologiske diskurs om arbejdsliv, produktivitet og sundhed, der former vores syn på stress. I den moderne ledelsestænkning kan stress kun forstås som individets manglende evne til effektivt at styre sine ressourcer. Bogens forfattere argumenterer for, at stress i stedet bør ses som et socialt symptom på en uhensigtsmæssig organisering af arbejdet.

Cecilie Harrits

DSC 0345

Cand.mag. i litteratur- og kunsthistorie og læreruddannet med linjefag i dansk og specialpædagogik. Cecilies ansvarsområder er pædagogik, uddannelse og psykologi samt litteratur- og kunsthistorie. Hun står i spidsen for serien Pædagogisk rækkevidde og varetager en række af forlagets samarbejder med kunst- og kulturinstitutioner. Cecilie er optaget af bæredygtig bogproduktion og grøn omstilling i forlagsbranchen.

Cecilie Harrits

Redaktør

Telefon: +45 28 40 50 30

cha@unipress.au.dk

Pressen skrev

Anders Bojesen - Tidsskrift for Arbejdsliv

"Beskrivelserne er hver for sig forskningsmæssigt godkendt håndværk. De er både nøgterne, overskuelige og præcise, samtidig med at vi som læsere holdes fanget ved hjælp af nogle få, men velplacerede metaforer og analytiske billeder."

"Motivation & mismod kobler på imponerende vis "effektivisering og stress på offentlige arbejdspladser" med arbejdsmiljø, Lean, motivation, New Public Management (NPM) og forestillinger om den moderne medarbejder."

Tilføjet til kurven

Gå til kassen