Aarhus Universitetsforlag
Cover

Modstand

1945

En del af serien 100 danmarkshistorier (32) , og fagområdet


{{variant.title}} : {{variant.variants[0].price.withVatFormatted}} {{variant.price.withVatFormatted}}
{{variant.title}} {{item.title}} {{item.price.withVatFormatted}}
Køb abonnement
100 sider rigt ill.
Hardback
ISBN 978 87 7219 046 4

Af


Del:

Mere om bogen

Om bogen

De fem forbandede år 1940-1945. Stærke ord og en kamp, der under besættelsen i Danmark stod mellem de gode og de onde. Mellem danskerne og tyskerne. Heltene var de modstandsfolk, der især fra august 1943 kæmpede mod tyskerne. Målet med modstanden var naturligvis Danmarks befrielse. Det sagde de i hvert fald. Men kradser man i overfladen, var motiverne og ikke mindst planerne for efterkrigstiden meget forskellige. Nogle ønskede bare at vende tilbage til tilstandene før krigen. Andre ønskede et nyt og mere moralsk Danmark, mens atter andre ønskede dramatiske forandringer. Måske endda en revolution. Det frygtede de etablerede politikere, og derfor blev mange politikere modstandens modstandere.

Niels Wium Olesen, lektor i historie ved Aarhus Universitet, gør modstand mod mytologiseringer af Anden Verdenskrig.

Thomas Oldrup

IMG 8503

Cand.mag. i historie og retorik. Thomas er ansvarlig for forlagets historieudgivelser og arbejder især med serien 100 danmarkshistorier, der ud over bøgerne omfatter videnspredning gennem en række partnere. Tidligere har han været dansk redaktør for bladet Alt om Historie, lavet radio, holdt foredrag, undervist og skrevet et hav af artikler og en halv snes bøger.

Thomas Oldrup

Redaktør

Telefon: +45 53 55 01 59

to@unipress.au.dk

Pressen skrev

Katrine Lester, bogblogger.dk
"Niels Wium Olesen er den kompetente forfatter, der tør sætte skarpt på de store forskelle der faktisk var internt i modtandsbevægelsen – og især på forskellene i hvad man ønskede skulle ske, når nazisterne havde forladt landet. 

Olesen viser kyndigt, at de politiske fronter ændrede sig i takt med krigslykken, men også at centrale aktører allerede tidligt begyndte at forberede sig på situationen efter krigen. Skulle man se mod øst eller vest? Mod kommunismen eller mod de vestlige demokratier? Det var ikke givet, at Danmark blev frit uden blodig kamp, og det var bestemt heller ikke givet, at danskerne efter krigen igen ville stemme på de gamle magtpartier – dem, der stod bag samarbejdspolitikken. Tværtimod, kan man sige. 

Modstand er velskrevet og et interessant indblik i en del af modstandens historie, som vi ikke taler så meget om, og er derfor anbefalelsesværdig for alle, der interesserer sig for 2. verdenskrig og for Danmarks nyere politiske historie. Og ja, vi kan faktisk godt tåle endnu en bog om besættelsen, især når den er så saglig og faglig, og tager et lidt overset emne op."

Per Eilif Månson, litteratursiden.dk
"Wium Olesen går befriende dybt bag om historien og får nuanceret det billede, der har været hovedhistorien siden 1945. […] Forfatteren får også sat modstandsbegrebet ind i international sammenhæng og får også her pillet ved billedet af det nationale klenodie. Hans ærinde er på ingen måde at forklejne den indsats, relativt få gjorde mod besættelsesmagten, men at få os til at se den i et klarere lys. […] Læs bogen og bliv lidt klogere!"

René Staun Hansen, Netavisen Pio
"Som en del af den populære serie 100 danmarkshistorier fra Aarhus Universitetsforlag, der sætter fokus på alt fra septemberforliget 1899 til beatlemania, er det imidlertid ikke forfatterens fortjeneste alene. Omslagets spraglede farver, de gråtonede billeder; det lille, lækre A5-format på ungefær 100 sider kendetegner nemlig denne voksende serie, der udgives hver måned og nu er nået til udgivelse nr. 32.

Med tilsvarende skarphed saboterer Niels Wium Olesen imidlertid kyndigt og nøgternt først og fremmest den sejlivede myte om at alle, på nær de åbenlyse forrædere, havde ret til at pynte sig med modstandens fjer, og dernæst myten om én samlet modstandsbevægelse med én fælles vilje. […]

Hele vejen igennem er det kombinationen af det lettilgængelige sprog og det alternative take på modstandskampen, der gør den her bog så fandens god. […] ”Modstand” er en lille, særdeles velskrevet bog, der kaster et anderledes, men inspirerende blik på modstandskampen, den tyske besættelse og efterspillet, der fulgte, end man oftest vant til. Er man til Anden Verdenskrig eller dansk politik i efterkrigstiden og frem til i dag, bør man derfor straks slå til."

Arne Hardis, Weekendavisen
"Lille bog dissekerer de hjemlige aktører under Anden Verdenskrig. En befrielse at læse. [Den skævhed retter Niels Wium Olesen velgørende op på i den lille bog Modstand i Aarhus Universitetsforlags fremragende 3x100-initiativ: 100 danmarkshistorier på hver 100 sider solgt til den moderate pris af 100 kr. Det er en fordel ved det lille format, at det tilskynder skribenterne til at skærpe deres pointer, sætte dem på formel, lade deres budskab stå klarest muligt."

Kresten Søe, historie-online.dk
"Wium Olesen har i bogen, der er en del af forlagsserien ”100 danmarkshistorier”, visualiseret og formidlet et væsentligt stykke af besættelseshistorien på en meget spændende måde. Fremstillingen er dertil visualiseret i særdeles fint samspil med den samtidshistoriske ramme. En visualisering, der foruden et forklarende overblik også sætter læseren ned i parternes frøperspektiv, hvor man får skildret deres handlemåde vurderet ud fra det begrænsede mål af viden, man havde i samtidssituationen.

Det er en formidlingsform, der både forklarer begivenhedernes sammenhæng og derudover giver det lille kontrafaktoriske sug i maven, der opstår, når man som læser stiller sig spørgsmålet: ”hvad nu hvis?” Netop det sug, der mobiliserer eftertanke og fantasi og gør historielæsning så spændende for en bred målgruppe.

Wium Olesen har i bogen arbejdet dygtigt med sit kildemateriale og formår at holde sin formidling kort og klar samtidigt med, at han skiftevis skildrer interesser, holdninger og baggrunde hos de forskellige parter. Hertil kommer, at han i modsætning til mange andre steder her formår at holde sine vurderinger af de agerende og udlægningen af deres handlinger inden for samtidsrammens præmisser og på den måde undgår at inddrage den retrospektive eftertids klare lys.

Et ekstra plus hos denne anmelder er, at der i fotomaterialet er undgået de mange gengangere, som alt for ofte ses i værker om perioden."

Poul Smidt, Netavisen Pio
"Den lille bog Modstand på 100 sider er det seneste bidrag til Aarhus Universitetsforlags godt tænkte serie på 100 danmarkshistorier på 100 sider til 100 kroner, og med seriøse forskere på de enkelte bøger. Så kan alle være med. […] Når der skal så meget med på 100 sider, så er der brug for analysens kraft til at skære tingene skarpt op, og det gør Niels Wium Olesen godt. Først og fremmest pulveriserer han de tarvelige forsøg på at forklare tilpasningspolitikken som første akt i modstandskampen. […] Bogen er let læst, hvilket ikke skal forstås som overfladisk. Den er velskrevet og får mestendels opløst det komplekse. […] Wium Olesen konstaterer, at kampen om historien stadig er i gang. Som statsminister brugte Anders Fogh Rasmussen sammenligningen mellem Adolf Hitler og Saddam Hussein, da han i 2003 løj Danmark i krig. Det ligger helt i forlængelse af, at det fra 1990erne er blevet mere acceptabelt at gå direkte efter deltagerne i forhandlingspolitik og tilpasningspolitik. […] Jo, de fem års nationale klenodie har brug for at blive til hæderlig og usentimental historieskrivning, og den lille bog er en god forlængelse af Wium Olesens tidligere udgivelser.

Lektørudtalelse, DBC
"Bogen giver et lettilgængeligt indblik i de mange dilemmaer, ideologier og kampe, der prægede modstandskampen og som satte afgørende fingeraftryk på efterkrigstidens demokrati og politiske forhold i Danmark. Endnu en faglig velfunderet bog i serien fra Aarhus Universitetsforlag. […] Anbefales varmt."

Knud Meldgaard, OMNIBUS
"… det er nogle af de mange myter, erindringsforskydninger og direkte løgnehistorier Olesen gerne vil gøre op med i sin bog, og det gør han godt og solidt. Han har læst på lektien, hvilket vel er naturligt, da han er historiker. Ja, men det gør ham ikke nødvendigvis til en god fortæller/skribent, men det er han også. […]

Interessen for ”De Fem Forbandede År” har vel aldrig været større, og interessen for bøger om besættelsestiden er stor og der er nok at tage fat på. Men står du lidt famlende overfor, hvor du evt. skal begynde, er ”Modstand” et godt udgangspunkt og hører du til de mere erfarne på området, så er bogen et lille, men fint og oplysende supplement til de allerede udgivne bøger om emnet, selvom Olesen ”kun” beskriver en kort tid efter krigens ophør. 

Olesen har formået at få en ny vinkel på historien, ikke mindst nu, hvor vi alle har fået begivenhederne på afstand. De fleste, der deltog i modstanden, er døde, hvilket giver nutidige forfattere mulighed for et mere nøgternt overblik, som ikke er farvet af den ofte mere følelsesladede eller politiske litteratur, der også findes på markedet."


Uwe Brodersen, dengang.dk

"Atter en gang er der kommet en pragtfuld bog i serien 100 Danmarks – historier. Et væsentligt stykke danmarkshistorie på 100 sider. Formidlingen er uden så mange dikkedarer. Vi får ikke så meget at vide om de enkelte grupper eller de enkelte sabotageaktioner. Men dog får vi på fortrinlig vis en sammenhæng. Vi bliver efterladt et indtryk, der sætter vores fantasi i gang ”hvad nu hvis”. Modstandskampen bliver ikke beskrevet som en glorificeret myte. Her er ingen gennemgang af sabotagehandlinger eller stikkerlikvideringer. Vi går bag om politikken og modstanden. […]

Vi kommer i den lille bog dybt bag om historien og får nuanceret det billede, der har været hovedhistorien siden 1945. Mon ikke den gamle regering satte sit aftryk mere end vi egentlig har regnet med. […]

Niels Wium Olesen forklarer ikke tilpasningspolitikken, men giver et skarpt billede af situationen dengang. Bogen er let læst, men ikke overfladisk på nogen måde. Den er meget velskrevet."


Mads Pedersen, Noter

"Det er jo kendt territorium, Niels Wium Olesen befinder sig på, men med sine gode pointer og nuancerede syn på modstandsbevægelsen - uden heroisering, med fokus på dens modstridende politiske mål - giver den lille bog god anledning til refleksion over det særlige ved den tyske besættelse og den dyrkelse, der har været af modstanden mod den."

 

4. Maj Kollegiets Venner

"Det er en lille bog og en meget god bog i Aarhus Universitetsforlags fremragende tre gange hundrede initiativ..."

Historiske Dage 2020. Magasin. Februar-marts
"Hvor var du?"

Bogmagasinet
Artikel: "Nye nuancer i det sort-hvide billede af Besættelsen”
29.02.2020

JydskeVestkysten
Artikel: "Besættelsen var danske kommunisters stjernestund"
04.04.2020

Avisen Danmark
Kronik: "Almindelig historie, tak - og kig i spejlet før du dømmer forfædrene"
09.04.2020

Aarhus Universitetsforlag
Artikel: "Den morgen, da se de ind i de fem forbandede år"
09.04.2020

Herning Folkeblad
Artikel: August 1943 blev et vendepunkt"
26.08.2023

Presserum

I presserummet kan du finde pressemeddelelser og forsidebillede. Du er altid velkommen til at kontakte os her https://unipress.dk/kontakt/, hvis du mangler andet materiale.

 

Forside (jpeg)

Download pressemeddelelse (pdf-format)

Tilføjet til kurven

Gå til kassen