Aarhus Universitetsforlag
Cover

Magtproblematikken i to små kommuner

En del af serien Magtudredningen, skriftserien og fagområdet


{{variant.title}}: {{variant.variants[0].price.withVatFormatted}}{{variant.price.withVatFormatted}}
{{variant.title}} {{item.title}} {{item.price.withVatFormatted}}

56 sider
Paperback
ISBN 87 91164 31 1

Af
og


Del:

Mere om bogen

Om bogen

Hvem eller hvad har egentlig magten i de mindre landkommu­ner, der nu er ved at blive sammenlagt?

I den ene af de små kommuner, der er genstand for analyse i dette skrift, spiller formel organisation fortsat en væsentlig rolle i lokale aktørers forestillinger om magt, og i deres konstaterbare handlinger er magt noget, der kan skabes i en organiseringsproces baseret på tid og ressourcer. Selvom der er gengangere i nogle af politikprocesserne, er det vanskeligt at tale om eksistensen af en lille, lukket magtelite.

I den anden kommune håndteres policy-problemer ved at etablere brede netværk, som inkluderer både politikere, forvaltere, brugere, borgere, foreningsrepræsentanter m.fl. Netværket forbliver imidlertid det samme gennem hele policy-processen, og der er tendens til, at borgerne og brugerne kobles ud i kritiske faser. Dette sker typisk i forbindelse med væsentlige skift i dagsordenen, hvilket bevirker, at der opstår problemer med beslutningernes legitimitet. Denne selektive netværksbrug har bevaret kommunalbestyrelsens handleevne og dermed magt, som imidlertid nu synes truet af den forestående strukturreform.

Indholdsfortegnelse

Kapitel 1. Magt i lokale policy-netværk

Institutioner og netværk

Institutionelle analyseelementer

Kapitel 2. Politiske processer i Fakse Kommune

Det rummelige arbejdsmarked i Fakse

Erhvervspolitik i Fakse Kommune

Magtanalyse i dagens Danmark

Magt kan findes

Kapitel 3. Politiske processer i Holmegaard Kommune

Problemstilling og metode

Den første policy-proces: børnehavesagen

Den anden policy-proces: fra plejehjemsombygning til byggeri af ældrecenter

Den tredje policy-proces: kvalitetsudvikling

Kommunens politisk-administrative netværk

Netværksdannelsens grundlag: ressourceanvendelse og fælles forståelse

Konklusion og perspektivering

Litteratur

Om forfatterne

Tilføjet til kurven

Gå til kassen