Aarhus Universitetsforlag
Cover

Lærerkompetanser og elevers læring i barnehage og skole

Et systematisk review utført for Kunnskapsdepartementet, Oslo

En del af fagområderne og


{{variant.title}}: {{variant.variants[0].price.withVatFormatted}}{{variant.price.withVatFormatted}}
{{variant.title}} {{item.title}} {{item.price.withVatFormatted}}

122 sider
Paperback
ISBN 978 87 7684 248 2

Af
, , og


Del:

Mere om bogen

Om bogen

Hvilke dimensjoner av det pedagogiske personalets manifeste kompetanser i barnehagen og skolen kan gjennom effektstudier påvis å bidra til læring hos barn og unge?

Kunnskapsdepartementet i Oslo konstaterer at de "aller fleste studier som handler om læring i skolen konkluderer med at læreren er den enkeltfaktoren som har mest å si for hva eleverne lærer". De ønskede en empirisk basert undersøkelse av hvilke lærerkompetanser som kan øke elevernes læring.

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning fandt frem til at det i perioden 1998-2007 er publisert 70 undersøkelser om sammenhengen mellom manifeste lærerkompetanser og elevenes læring.

1) Læreren skal besitte kompetansen å inggå i en sosial relasjon til den enkelte elev.

2) Læreren skal i relasjon til hele klassen (alle elever) besitte kompetansen å lede klassens undervisningsarbeide gjennom å være en synlig leder som over tid oppøver elevene til selv å formulere regler og følge dem. Begge disse kompetansene er av betydning for å utvikle overordnede mål som dreier seg om elevernes motivering og autonomi, og spiller en sentral rolle for å fremme den faglige læringen.

3) Læreren skal besitte didaktisk kompetanse i relasjon til undervisningsinnholdet generelt sett og i det enkelte undervisningsfag.

Tilføjet til kurven

Gå til kassen