Aarhus Universitetsforlag
Cover

Kunst & religion

fra Byzans til Per Kirkeby

En del af serien Acta Jutlandica (12) , og fagområdet


Udsolgt fra forlaget

{{variant.title}} : {{variant.variants[0].price.withVatFormatted}} {{variant.price.withVatFormatted}}
{{variant.title}} {{item.title}} {{item.price.withVatFormatted}}

152 sider rigt illustreret
Hardback
ISBN 978 87 7124 028 3

Af


Del:

Mere om bogen

Om bogen

Du må ikke lave dig noget gudebillede, advarer Det Gamle Testamente: Du må ikke forveksle billeder med det levende eller det skabte med Skaberen. Påbuddet klinger skæbnesvangert op gennem den vestlige kulturhistorie, hvor blodige krige og intellektuelle disputter om, hvad billeder må, bør og kan, har sat sine voldsomme spor. Ikke desto mindre er der i kunsthistorien en perlerække af blændende værker, der udforsker billedets muligheder og berettigelse.

I Kunst og religion fra Byzans til Per Kirkeby nyfortolker lektor i kunsthistorie Hans Jørgen Frederiksen billedets historie fra de byzantinske ikoner til det 20. århundredes avantgarde og billedsammenbrud. Mens han med den ene hånd udfolder et filosofisk billedsyn med inddragelse af bl.a. Biblen, Luther, Heidegger og Greenberg, leverer han med den anden detaljerede analyser af næsten 100 velkendte kunstværker - og fejer med overraskende fortolkninger vanetænkning om god og dårlig kunst af bordet.

Fremstillingen giver desuden et bud på betydningen af universelle symboler som bjerget, klippehulen, træet og cirklen og krydses med udsyn til nutidig dansk kunst og kunstteori. En særlig rolle spiller Per Kirkebys arbejde med oldkristne-religiøse motiver og ikonografiske elementer, som væver sig ind og ud af bogens fortællinger. Resultatet er en nyfortolkning ikke kun af Kirkebys egne værker, men også af bogens mange andre billeder.

Pressen skrev

Carsten Bach-Nielsen, Kristeligt Dagblad

Hans Jørgen Frederiksen er lektor i kunsthistorie på Aarhus Universitet; han er kendt for et stort forfatterskab om blandt andet romansk kunst og moderne kirkekunst. I denne bog, der nok har lidt karakter af samling af studier, søger han tilbage til den religiøse kunsts rødder. Til kunstens grundlæggende problemer, virkelighedsgengivelsens mulighed, gudbilledlighed og muligheden for - med eller uden billede - at tilnærme sig det såkaldt hellige.

Det er en stor mundfuld, men det er en operation, der lykkes under Frederiksens pen. Han skærer til benet, fortaber sig ikke i småting, men fremmaler de store linjer i en udvikling, der i den europæiske kulturkreds spænder over 2000-3000 år. [...]

Per Kirkebys kunst står stærkt i slutningen af bogen. Her er en Kirkebytolkning, der virker overbevisende. En tolkning, der rykker Kirkeby fri af en bastant kristen omklamring.

Teksten er måske til tider svær, men alligevel er det den kyndige og trænede lærer, der venligt gentager og samler op undervejs, så man får flere indgange til problematikken.

En ting, man ikke må glemme eller snyde sig selv for, er billedteksterne. De er i særklasse. Små hyperpræcise tolkninger eller observationer.

Sammenfattede og sammenfattende.

Bogen er en smuk bog i et godt format. Fine farvegengiveler og renset for fejl og meget af det sproglige miskmask, der ikke er usædvanligt, når en forfatter eller forlag ikke orker at oversætte et kunstværks navn til dansk.

Bogen er et modent værk; det er afklaret, givende og en stor fornøjelse at læse.

 

Malene Fenger-Grøndahl, Katolsk Orientering

"[...] en dristig kunst- og religionshistorisk analyse af billedets historie fra byzantinske ikoner til det 20. århundredes avantgarde.

[...] bogen viste sig at være et både smukt, oplysende og samtidig provokerende kompliceret bekendtskab. De sammenhænge, forfatteren ser imellem umiddelbart meget forskelligartede kunstnere og kunstværker, og de udviklingslinjer, han tegner, er [...] udfordrende, overraskende og ikke altid helt lette at holde klart for sig. Men de er overbevisende og engagerende.

[...] Mit blik er sat i bevægelse og sat i en ny form for interaktion med den teologi og tro, der præger min dagligdag. Tak for det!"

 

Dorte Fogh, Kunstmagasinet

"Bogen er spændende læsning, fordi fortolkningerne, der beror på teologisk viden, også har en moderne tilgang og inddrager inspiration fra bl.a. G.G. Jung.

Hermed åbner bogen samtidig for forståelse af andre værker end dem, der bliver gennemgået    - og for kunst som sådan.

Hans Jørgen Frederiksens formidling er forbilledligt klar, og mange illustrationer understøtter og uddyber den smukke bogs tekst."

 

Sten Hartung, Præsteforeningens blad

"Det sker så relativt sjældent, at en nutidig dansk kunsthistoriebog omfatter andet og mere end samtidskuntens mangfoldige former og udtryk. Og alene af den grund må man kippe med flaget og hilse lektor ved Aarhus Universitet Hans Jørgen Frederiksens nye værk velkommen.

[...] Alt i alt må det siges, at Hans Jørgen Frederiksen med "Kunst og religion" har begået et både lærd og spændende værk, et værk, som hele tiden kredser om relationen mellem det Gudskabte og det menneskeskabte billede, men dermed også om billedkunsten som en erkendelsesvej til det, der til enhver tid er større end os selv."

 

 

Jette Andreasen

"Et interessant personligt bud på det åndelige i kunst."

Tilføjet til kurven

Gå til kassen