Aarhus Universitetsforlag
Cover

Kompetencemål og gymnasiereform

De første erfaringer med ny efteruddannelse af lærere

En del af fagområderne og


Tilgængelige e-bogs-formater: PDF, EPUB

{{variant.title}}: {{variant.variants[0].price.withVatFormatted}}{{variant.price.withVatFormatted}}
{{variant.title}} {{item.title}} {{item.price.withVatFormatted}}

49 sider
Paperback
ISBN 87 7684 060 3

Af
og


Del:

Mere om bogen

Om bogen

I august 2005 trådte gymnasiereformen i kraft. Lærerne blev pålagt at planlægge deres under¬visning med udgangspunkt i mål for elevernes kompetencer. Undervisningsministeriet satte efteruddannelse i gang med det sigte at få lærerne til at tænke i kompetencer. Ministeriet lance¬rede et nyt koncept for efteruddannelse, den såkaldte kaskademodel, der skulle få virkningerne af efteruddannelsen til at sprede sig fra deltagerne til deres kolleger.
Spørgsmålet er imidlertid, om det nye koncept har den ønskede effekt. Denne rapport analyserer erfaringerne fra et af de nye efteruddannelsesprojekter, 'Lærer lærer lærer didaktik på tværs af de gymnasiale uddannelser'. De deltagende lærere ændrede deres didaktiske tænkning og blev mere orienteret mod elevkompetencer. Intentionerne med kaskademodellen blev imidlertid kun nået i beskedent omfang. Længere efteruddannelse og mere ledelsesopbakning ser ud til at være nødvendigt for at realisere kaskademodellen.
Rapporten henvender sig til alle med interesse for den nye gymnasiereform og læreres efteruddannelse.

Tilføjet til kurven

Gå til kassen