Aarhus Universitetsforlag
Cover

Køn, magt og beslutninger

Politiske forhandlinger om barselsorlov 1901-2002

En del af serien Magtudredningen, skriftserien og fagområdet


{{variant.title}}: {{variant.variants[0].price.withVatFormatted}}{{variant.price.withVatFormatted}}
{{variant.title}} {{item.title}} {{item.price.withVatFormatted}}

152 sider
Paperback
ISBN 87 911 64 27 3

Af


Del:

Mere om bogen

Om bogen

I 1901 vedtog Rigsdagen fire ugers obligatorisk barselshvile for fabrikskvinder. Gennem de følgende 100 år blev orloven forlænget og kom til at gælde næsten alle kvinder på arbejdsmarkedet. Den økonomiske kompensation er også forbedret væsentligt. I 1983 fik fædre også orlovsrettigheder, og i 1997 fik de for første gang adgang til orlov uden moderen i to uger sidst i orloven. I 2002 blev orloven udvidet til et år.

Hvem og hvad har haft magten over beslutningerne gennem 100 års barselsorlovsforhandlinger? Har det betydning, hvordan man taler om politik, og hvilke konsekvenser har beslutningerne haft for forholdet mellem arbejdsliv og familieliv? Det er nogle af de spørgsmål, der besvares i dette skrift, hvor køn og beslutningsmagt er det overordnede fokus for analysen.

Det diskuteres også, hvorfor Danmark i 2002 afskaffede de to ugers øremærkede fædreorlov sidst i orloven med begrundelsen, at det var udtryk for tvang og formynderi. Det betegnes som et ligestillingsparadoks, at Danmark samtidig har den længste øremærkning af orloven til kvinder i Skandinavien. Et andet paradoks består i, at ligestilling afvises som et legitimt reguleringskriterium i beslutninger, der indgår i dansk ligestillingslovgivning.

Indholdsfortegnelse

Kapitel 1. Problemstilling og metode

Kapitel 2. Den klassiske magtforskning og beslutningsprocesperspektivet

Kapitel 3. Kønsforskningens magt- og politikopfattelse

Kapitel 4. Politiske problemer som sociale konstruktioner

Kapitel 5. Barselsorlov som dansk velfærdsydelse

Kapitel 6. De lange linjer i barselsorlovens historie

Kapitel 7. Tvang eller beskyttelse? Fabriksloven 1901

Kapitel 8. Ællinger, abebørn og menneskebørn. Lov om børnetilskud 1967

Kapitel 9. Militær, broprojekter eller barselsorlov? Lov om barselsorlov og lov om dagpenge 1980

Kapitel 10. Ligestilling eller nederlag til fædre? Lov om barselsorlov og lov om dagpenge 1980

Kapitel 11. Et folkekrav? Lov om ligebehandling og barselsorlov

Kapitel 12. Tvang eller valgfrihed? Lov om dagpenge og lov om ligebehandling og barselsorlov 2002

Kapitel 13. Øremærkede fædreperioder - en skandinavisk sammenligning

Kapitel 14. Køn, magt og beslutninger om barselsorlov

Litteratur

Om forfatterne

Pressen skrev

"En nødvendig bog om barselsorlov … en meget kompetent, læseværdig og velstruktureret analyse." Lene M. Pedersen, Kontur - Tidsskrift for kulturstudier

Tilføjet til kurven

Gå til kassen