Aarhus Universitetsforlag
Cover

Jyders, øboeres og københavneres holdning til flygtninge og indvandrere

En socialpsykologisk studie i etniske majoritets- og minoritetsgruppers sameksistens som oplevet af majoritetsgrupper

En del af fagområderne og


{{variant.title}}: {{variant.variants[0].price.withVatFormatted}}{{variant.price.withVatFormatted}}
{{variant.title}} {{item.title}} {{item.price.withVatFormatted}}

115 sider tabeller
Paperback
ISBN 87 9850 829 6

Af
og


Del:

Mere om bogen

Om bogen

Denne undersøgelse sammenholder virkningen af alder, indkomst og erhverv på holdningen til flygtninge og indvandrere og konkluderer, at erhvervet er den afgørende faktor.

Indholdsfortegnelse

Forord

Sammenfatning:
S.1 Grundbetragtning på indvandring
S.2 Om "Den Fremmede"
S.3 Undersøgelsens struktur
S.4 Undersøgelsesresultater

Kapitel 1:
1.1 Om "Den Fremmede"

Kapitel 2:
2.1 Holdningsbegrebet

Kapitel 3:
3.1 Undersøgelsens formål
3.2 Undersøgelsens teoretiske grundlag
3.3 Undersøgelsesmetoden
3.4 Målingen af holdning til flygtninge
3.5 Undersøgelsens empiriske problemstilling
3.6 Analyseplan

Kapitel 4:
4.1 Biografiske variabler
4.2 Intervalskaleringen af erhvervsgruppe
4.3 Psykologiske variabler
4.4 Politologiske variabler
4.5 Multivariate analyser af holdningsmålene

Kapitel 5:
5.1 Geografisk bopælsområde
5.2 Det jyske perspektiv

Kapitel 6:
6.1 Indledning
6.2 Flertydighedsintolerancen
6.3 Analysen
6.4 Sammenfatning

Kapitel 7:
7.2 Biografiske forskelle i meningsmålingerne
7.3 Totalfordelingen af de seks spørgsmål
7.4 Sammenfatning

Kapitel 8:
8.1 Korrelationsanalysen
8.2 Specifikke metodiske forhold
8.3 Praktiske konsekvenser
8.4 Solidaritetens pris

Bilag A:
Meningsspørgsmål fordelt på biografiske variabler

Bilag B:
Spørgeskema for flertydighedsintolerance

Bilag C:
Afsluttende analyser

Bilag D:
Publikationer fra projekt "Livsstil, livsvilkår og livskvalitet under krisen" ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

Bilag E:
Litteratur

Tilføjet til kurven

Gå til kassen