Aarhus Universitetsforlag
Cover

Integration i Danmark omkring årtusindskiftet

Indvandrernes møde med arbejdsmarkedet og velfærdssamfundet

En del af fagområdet


Udsolgt fra forlaget

490 sider
Paperback
ISBN 87 7288 847 4

Redigeret af
og

Med bidrag af
, , , og


Del:

Mere om bogen

Om bogen

"Bogen er et kærkomment bidrag til den danske debat om indvandrere, bl.a. fordi den bygger på et meget værdifuldt statistisk materiale, der kan belyse mange indtrængende spørgsmål, der har rejst sig i indvandrerdebatten i de senere år … Vil formentlig i de næste år komme til at fungere som opslagsbog for mange, der beskæftiger sig med dette emne … Der rejses nye problemstillinger, som hidtil ikke har været meget omtalt."
Nina Smith i Nationaløkonomisk Tidsskrift

"Det er forfriskende at læse analyser, hvis udgangspunkt er, at både indvandrere og danskere i princippet er rationelt tænkende og handlende aktører og ikke ofre for overordnede magter og strukturer ... Fremtidig forskning må udbygge og uddybe de spørgsmål, som forskningsenheden rejser."
Mehmet Ûmit Necef, Syddansk Universitet

Indholdsfortegnelse

Del I. Introduktion:
Indledning

Del II. Økonomisk-statistiske synsvinkler:
Kapitel 1. Indvandrernes demografiske forhold
Kapitel 2. Uddannelse og danskkundskaber
Kapitel 3. Integrationen på arbejdsmarkedet og de samfundsøkonomiske forholds betydning
Kapitel 4. Hvilke individuelle faktorer har betydning for integrationen på arbejdsmarkedet?
Kapitel 5. Overførselsindkomster til indvandrerne
Kapitel 6. Indvandreres kontakt til sundhedsvæsenet
Kapitel 7. Sundhedsforhold blandt indvandrere
Kapitel 8. Kriminalitet
Kapitel 9. Omfördelning via offentlig sektor: en fördjupad analys
Kapitel 10. Invandring, inkomstfördelning och löner
Appendiks til Del II: Databeskrivelse

Del III. En kvalitativ analyse:
Kapitel 11. Forholdet mellem etniske grupper
Kapitel 12. Integration i samfundet - Integration på arbejdsmarkedet
Appendiks til Del III: Udtagelsen af svarpersoner

Litteratur fra Rockwool Fondens Forskningsenhed

Tilføjet til kurven

Gå til kassen