Aarhus Universitetsforlag
Cover

IKT og pædagogisk praksis på danske grundskoler

- resultater af en international undersøgelse

En del af fagområderne og


{{variant.title}} : {{variant.variants[0].price.withVatFormatted}} {{variant.price.withVatFormatted}}
{{variant.title}} {{item.title}} {{item.price.withVatFormatted}}

237 sider
Paperback
ISBN 978 87 7684 218 5

Af
og


Del:

Mere om bogen

Om bogen

- Hvordan bruges informations- og kommunikationsteknolgi (IKT) i undervisningen på danske grundskoler?

- Hvilken betydning har brugen af IKT?

- Hvilke forhold spiller ind på lærernes brug af IKT i undervisningen?

- Hvilke udviklingstendenser ses i den pædagogiske praksis både med og uden inddragelse af IKT?

Det er nogle af de spørgsmål, der søges besvaret i præsentationen af de danske resultater af en større international undersøgelse af IKT i undervisningen (SITES 2006). Undersøgelsen bygger på spørgeskemaer til skoleledere, lærere, der underviser i matematik og naturfag i 8. klasse, samt teknisk ansvarlige. Resultaterne viser, at de danske skoler er velforsynede med både hardware og software, og at lærerne også bruge IKT i deres undervisning. Der ses blandt skolelederne en opbakning til brug af IKT i undervisningen. Samtidig viser undersøgelsen, at der blandt skolelederne er en vis skepsis med hensyn til betydningen af IKT både for den pædagogiske praksis og for elevernes resultater. Det fremgår ligeledes af undersøgelsen, at der siden 1998 er sket et skift i det dominerende pædagogiske paradigme på skolerne, hvor der i dag i højere grad lægges vægt på traditionelle pædagogiske værdier end på et livslangt læringsparadigme.

Tilføjet til kurven

Gå til kassen