Aarhus Universitetsforlag
Cover

Globaliseringens økonomiske konsekvenser for Danmark

En del af serien Magtudredningen, skriftserien og fagområdet


Udsolgt fra forlaget

Tilgængelige e-bogs-formater: PDF

{{variant.title}}: {{variant.variants[0].price.withVatFormatted}}{{variant.price.withVatFormatted}}
{{variant.title}} {{item.title}} {{item.price.withVatFormatted}}

114 sider
Paperback
ISBN 87 91164 06 0

Af
og


Del:

Mere om bogen

Om bogen

Globaliseringen betragtes af mange med skepsis, og nogle mener, at udviklingen er gået for vidt, fordi kapitalinteresser er kommet til at betyde for meget. Bekymringen knytter sig ofte til de synlige konsekvenser af økonomisk integration, f.eks. arbejdspladser, der forsvinder til udlandet, og virksomheder, der overtages af udenlandske ejere.

Over for dette står de betydelige samfundsmæssige gevinster, der kan opnås ved en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne. Dette giver grundlag for bedre levevilkår. At bremse globaliseringen er derfor en tvivlsom måde at løse de fordelingsmæssige konsekvenser på.

Hertil kommer, at globaliserin­gen langt hen ad vejen er betinget af den teknologiske udvikling, og således i begrænset omfang er en politisk styret proces, der alt efter ønske kan reguleres. Men som enhver anden foran­dring stiller globaliseringen samfundet og dermed også velfærdsstaten over for både en række udfordringer og nye muligheder.

"For dem, der vil have en kortfattet og letforståelig indføring i, hvad globaliseringen i dens oprindelige betydning - forstået som international arbejdsdeling - har af økonomiske konsekvenser, først og fremmest for Danmark, er Magtudredningens lille skrift stærkt at anbefale. Ja, det burde være obligatorisk læsning for enhver gymnasieelev, der skal skrive opgave om emnet i samfundsfag, og dem er der sikkert mange af."
Frede Vestergaard i Weekendavisen Berlingske

Indholdsfortegnelse

Kapitel 1. Indledning

Kapitel 2. International handel:
Internationalisering
Handelsliberaliseringer
Handelsblokke
Udvikling i udenrigshandel
Samhandelspartnere
Eksportens sammensætning på varegrupper
Eksporten fordelt på prisintervaller
Nye muligheder: e-handel og digitale produkter
Handel i tilknytning til multinationale selskaber
Outsourcing og vertikal handel
Sammenfatning

Kapitel 3. Direkte investeringer og andre kapitalstrømme:
Motiver bag udenlandske direkte investeringer
Konsekvenser
Investeringsmønstre
Erfaringer med udenlandske direkte investeringer
Andre kapitalstrømme med speciel vægt på porteføljeinvesteringer
Sammenfatning

Kapitel 4. Teknologiske forandringer, specialisering og konkurrence:
Teknologiske forandringer
Acceleration i produktivitet som følge af IT-investeringer
Specialisering
Produktmarkedsintegration
Dereguleringer
Er der tegn på skærpet konkurrence?
Sammenfatning

Kapitel 5. Globalisering og dens konsekvenser for arbejdsmarked og uddannelse:
Udvikling i beskæftigelsesmuligheder
Lønudvikling
Er stigende ledighed i Europa og øget indkomstulighed i USA to sider af samme sag?
Hvordan påvirker handel arbejdsmarkedet?
Hvordan påvirker teknologiske forandringer arbejdsmarkedet?
Andre forklaringer
Hvad er den mest sandsynlige forklaring på skill-bias?
Globaliseringens konsekvenser for arbejdsmarkedet i øvrigt
Uddannelse
Ledighed som konsekvens af skill-biased efterspørgsel efter arbejdskraft
Sammenfatning

Kapitel 6. Globaliseringen og velfærdsstaten:
Velfærdsstatens opgaver
Instrumenter
Udbygning af velfærdsstaten
Hvad betyder globaliseringen for velfærdsstaten?
Bliver velfærdsstatens opgaver større eller mindre?
Hvilke instrumenter kan fortsat anvendes?
Konklusion: Er velfærdsstaten under pres?

Kapitel 7. Oversigt og sammenfatning:
International handel
Direkte investeringer og andre kapitalstrømme
Teknologiske forandringer
specialisering og konkurrence
Globalisering, arbejdsmarkedet og uddannelse
Globaliseringen og velfærdsstaten
Hovedresultater

Litteratur

Om forfatterne

Tilføjet til kurven

Gå til kassen