Aarhus Universitetsforlag
Cover

Frafald fra undervisningen og fravalg af prøver på avu og hf-enkeltfag

En del af fagområderne og


{{variant.title}} : {{variant.variants[0].price.withVatFormatted}} {{variant.price.withVatFormatted}}
{{variant.title}} {{item.title}} {{item.price.withVatFormatted}}

351 sider
Paperback
ISBN 87 7701 945 8

Af


Del:

Mere om bogen

Om bogen

På foranledning af Undervisningsministeriet har Danmarks Pædagogiske Universitet gennemført en omfattende undersøgelse af årsager til frafald m.v. fra almen voksenuddannelse på VUC. Undersøgelsen omfatter 14 repræsentativt udvalgte VUC'er og er gennemført ved hjælp af indberetninger fra de deltagende VUC'er, spørgeskemaundersøgelser blandt fuldførte og afbrudte kursister samt interview med afbrudte kursister, lærere, studievejledere og forstandere. I rapporten redegøres blandt andet for afbrudsfrekvenser og prøvefrekvenser i udvalgte avu-fag og hf-enkeltfag. Der redegøres desuden for resultater vedrørende årsager til, at kursister afbryder undervisningen, samt årsager til, at mange kursister ikke går til prøve, selv om de gennemfører undervisningen.

Overordnet set viser resultaterne, at der er tre hovedårsager til, at kursister afbryder deres undervisning på VUC:

  • Rent eksterne forhold, for eksempel sygdom eller andre "sociale begivenheder", som ikke har noget med undervisningen på VUC at gøre.
  • Vanskeligheder ved at forene undervisningsaktiviteten på VUC med øvrige aktiviteter, familie, arbejde m.v.
  • Utilfredshed med forskellige forhold i undervisningen, herunder udbytte af undervisningen.

En væsentlig grund til ikke at gå til prøve
Undersøgelsen peger på én hovedårsag til, at avu-kursister og hf-enkeltfagskursister ikke går til prøve, selvom de har gennemført undervisningen:
Mange kursister kommer ikke på VUC med henblik på videre uddannelse, men af ren interesse. Mange af disse kursister - især mange ældre kursister - har ikke brug for et prøvebevis.
Resultaterne af undersøgelsen viser, at man ikke generelt kan sige, at manglende prøvedeltagelse udgør et problem på hf-enkeltfag, idet langt de fleste af de hf-enkeltfagskursister, der gennemfører undervisningen, går til prøve. Med hensyn til avu-fag er der temmelig mange kursister, der ikke går til prøve. Når man diskuterer, om manglende prøvedeltagelse på avu udgør et problem, bør denne diskussion imidlertid tages i relation til de enkelte fag og ikke som en almen diskussion. I de avu-fag, hvor færrest kursister går til prøve, er der således typisk mange ældre kursister. Da mange ældre kursister har ikke brug for et prøvebevis, kan det med hensyn til disse fag diskuteres, om manglende prøvedeltagelse kan siges at udgøre et problem.

I rapporten peges på nogle fokusområder, som det anbefales VUC at se nærmere på i bestræbelserne på at nedbringe afbrudsfrekvenserne i fagene.
 

Tilføjet til kurven

Gå til kassen