Aarhus Universitetsforlag
Cover

Forskningskortlægning og forskervurdering af skandinavisk forskning i året 2007 i institutioner for de 0-6 årige

En del af fagområderne og


Udsolgt fra forlaget
{{variant.title}} : {{variant.variants[0].price.withVatFormatted}} {{variant.price.withVatFormatted}}
{{variant.title}} {{item.title}} {{item.price.withVatFormatted}}

125 sider
Paperback
ISBN 978 87 7684 291 8

Af
, , , , og


Del:

Mere om bogen

Om bogen

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning har kortlagt og vurderet den skandinaviske forskning i 2007 i institutioner for de 0-6 årige.

Rapporten omtaler alle skandinaviske undersøgelser med høj forskningsrapporteringskvalitet fra år 2007 og i særlig grad temaerne: Leg, læring og omsorg - læreplaner; Udsathed, sociale forskelle, in/eksklusion og daginstitution; Pædagoger, Forældre og institution; Implementering af lovgivning og læreplan samt Sundhed.

Kun få studier fokuserer på, hvad man traditionelt har set som kerneopgaverne for institutioner for de 0-6 årige, nemlig leg og omsorg, mens interessen for at studere læring blandt mindre børn tilsyneladende er i vækst. I samme undersøgelse fra sidste år var der en stor interesse for det professionelle personale i institutionerne. Denne interesse er stadig levende, men i år er opmærksomheden på børnene og interessen for at studere samspil, sammenhænge eller relationer styrket.

Et flertal af undersøgelserne er kvalitative, mens en mindre del inddrager kvantitative metoder. Anvendelsen af mere avancerede statistiske metoder er sjælden, og længdesnitsundersøgelser mangler i udpræget grad. Langt færre studier i år end sidste år interesserer sig for "hvad der virker", ligesom antallet af interventions- og implementerinsstudier (programvalueringer) er lavt.

Tilføjet til kurven

Gå til kassen