Aarhus Universitetsforlag
Cover

En meget mærkelig mand

Jernforskeren Robert Thomsen

En del af fagområdet


{{variant.title}} : {{variant.variants[0].price.withVatFormatted}} {{variant.price.withVatFormatted}}
{{variant.title}} {{item.title}} {{item.price.withVatFormatted}}

120 sider ill.
Paperback
ISBN 978 87 88415 93 3

Af


Del:

Mere om bogen

Om bogen

Robert Thomsen (1928-1995) boede det meste af sit liv i Varde, hvor han som
civilingeniør var produktionschef på A/S Varde Staalværk frem til dets lukning i
1984. I begyndelsen af 1960'erne kom Thomsen ved et tilfælde i kontakt med
arkæologen Olfert Voss og indledte epokegørende forsøg med jernudvinding og
smedning af myremalmsjern. Sideløbende udførte han metallurgiske analyser af
danske jerngenstande fra jernalder og vikingetid. Thomsen var en dedikeret og
passioneret forsker, som også havde mange kontakter i det europæiske
jernforskningsmiljø, og hans arbejde nød stor international anerkendelse.

Thomsen skrev en lang række videnskabelige og populærvidenskabelige artikler
samt bogen "Et meget mærkeligt metal". Han efterlod sig et stort arkiv, som
blandt andet rummer en omfattende og informativ brevveksling med førende
jernforskere. Blandt de upublicerede manuskripter lå ét med titlen "Hvordan jeg
blev 'forsker' på grund af en practical joke". Ved at dele teksten op og bruge
afsnittene som indledning til hvert af de otte kapitler i denne bog bliver
historien om Thomsens forskning indrammet af hans egne ord.

Bogen er skrevet af Henriette Lyngstrøm, der er lektor i arkæologi ved
Københavns Universitet og har jernforskning som sit primære
forskningsområde.

Udgivet af Jysk Arkæologisk Selskab i samarbejde med Museet for Varde By og
Omegn.

Indholdsfortegnelse

Forsøg med jernudvinding

Varde Staalværk 1963-1969

De første metallurgiske undersøgelser

Hedeby, Hagestad og Skødstrup 1964-1966

Metallurgiske undersøgelser

Hedeby og Thumby-Bienebeck 1965-1969

Comite pour la Sidérurgie Ancienne og et meget mærkeligt metal

1970-1977

Udvindingsforsøg ved Assenbæk Mølle spejdercenter

1978-1979

Mønstersvejsning og nye kontakter

1979-1985

Robert Thomsen, en søn af Varde

Liblice og Budalen 1986-1991

Undersøgelser af sværd og lanser

Illerup Ådal og Nydam Mose 1987-1995

Robert Thomsens bibliografi

Robert Thomsens kontakter

Tilføjet til kurven

Gå til kassen