Aarhus Universitetsforlag
Cover

Djøficering - myte eller realitet?

En del af serien Magtudredningen, skriftserien og fagområderne og


Tilgængelige e-bogs-formater: PDF

{{variant.title}}: {{variant.variants[0].price.withVatFormatted}}{{variant.price.withVatFormatted}}
{{variant.title}} {{item.title}} {{item.price.withVatFormatted}}

46 sider
Paperback
ISBN 87 91164 07 9

Af
og


Del:

Mere om bogen

Om bogen

Ordet djøficering er ofte hørt i de senere års debat om offentlig ledelse. Medlemmer af DJØF (Danmarks Jurist- og Økonomforbund) kan være generalistledere inden for den offentlige sektor. Påstanden er, at stadig flere djøf'ere overtager offentlige ledelsesposter på bekostning af faglige ledere, og at djøf'erne præger den offentlige sektor med særlige holdninger i retning af effektivisering, budgetoverholdelse og hurtige omstillinger.

Men har djøf'ere i ledelsespositioner andre holdninger til den offentlige sektors udvikling end andre personer i samme stillinger? I skriftet undersøges de kommunale og amtskommunale ledere, stadig flere af dem er djøf'ere. Det vises, at djøf'ere i lederpositioner ikke adskiller sig holdningsmæssigt fra personer med andre uddannelsesbaggrunde i samme stillinger.

Indholdsfortegnelse

Kapitel 1. En systematisk undersøgelse af djøficering - hvad, hvorfor og hvordan?
Djøficering i den aktuelle debat
Djøficering i et magt- og demokratiperspektiv
Djøficering som ny betegnelse
Et bud på en nærmere bestemmelse af djøficeringsbegrebet

Kapitel 2. Holder djøficeringstesen?

Kapitel 3. Djøf-baggrund i samspil med andre forhold

Kapitel 4. Diskussion: Hvem eller hvad skal kritiseres?
Økonomikritik
Organisationskritik
Ledelseskritik
Hvordan kommer man videre fra djøficeringstesen?

Bilag 1. Note om metode

Litteratur

Om forfatterne

Tilføjet til kurven

Gå til kassen