Aarhus Universitetsforlag
Cover

Dansk i samspil

En del af serien Dansk Sproghistorie 1-6 (5) , og fagområdet

Mere om bogen

Om bogen

DANSK SPROGHISTORIE 1-6 følger det danske sprogs udvikling fra de ældste runeindskrifter til nutidens digitale tekster. I værkets seks bind beretter sprogforskere og andre eksperter om hvordan udtalen, retskrivningen, grammatikken og ordenes betydning har ændret sig gennem historien. Forfatterne fortæller også om hvordan man taler dansk i fx Island og EU og engang talte det på Guldkysten, ligesom de undersøger hvad der sker når andre sprog som latin, engelsk og tyrkisk dukker op inden for landets egne grænser. DANSK SPROGHISTORIE 1-6 kommer hele vejen rundt om sprog i Danmark og dansk i verden – før og nu – og kortlægger den afgørende betydning sproget har for kultur og identitet.

DANSK I SAMSPIL kortlægger den indflydelse dansk har haft uden for Danmark, og beskriver hvordan andre sprog har påvirket dansk inden for landets grænser. Bindet viser de aftryk dansk har sat på de lokale sprog i de nordiske lande, i Sydslesvig og i de tidligere kolonier, og samtidig beskrives danske udvandreres fortsatte brug af dansk i de nye hjemlande. Kapitlerne redegør også for hvordan andre sprog end dansk har været talt og haft indflydelse i Danmark, fra latin, tysk og jiddish til nutidens nyere indvandrersprog som serbokroatisk, urdu og arabisk, mens russisk og ikke mindst engelsk afsætter spor gennem det politiske, økonomiske og kulturelle samarbejde med andre lande. De enkelte kapitler bringer læseren rundt til lande som Grønland, Indien, Sydamerika og Guldkysten.

Kapitlerne i bind 5: Dansk i verden | Andre sprog i Danmark

Pressen skrev

Arend Quak, Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik
"Im Großen und Ganzen bietet das Werk viel Information und lässt sich dank den Karten, Illustrationen und Textbeispielen flott lesen. Ein Literaturverzeichnis (...) schließt den schönen Band ab."

Tilføjet til kurven

Gå til kassen