Aarhus Universitetsforlag
Cover

Dansk forskningspolitik efter årtusindskiftet

En del af fagområderne og


Udsolgt fra forlaget

{{variant.title}} : {{variant.variants[0].price.withVatFormatted}} {{variant.price.withVatFormatted}}
{{variant.title}} {{item.title}} {{item.price.withVatFormatted}}

356 sider
Paperback
ISBN 978 87 7124 023 8

Redigeret af
og


Del:

Mere om bogen

Om bogen

Dansk forskningspolitik var i det 20. århundrede præget af kontinuitet og pragmatisme. I det nye årtusind har det dog langtfra været tilfældet, da så godt som alle forskningspolitikkens hovedelementer er blevet reformeret, og splid, tvivl og brud er blevet en fast bestanddel af den danske forskningsverden.

Hovedårsagerne til den markante forandring er, at forskning i stadig stigende grad fremhæves som en afgørende faktor for Danmarks globale konkurrencekraft og velstand, og at en række bredere forvaltningspolitiske ideer er blevet introduceret på området. Denne udvikling har på den ene side sat videnskabens autonomi og traditionelle styringsmekanismer under pres med nye krav og øget kontrol, men er på den anden side også resulteret i større bevillinger og mere opmærksomhed til forskere og uddannelsesinstitutioner.

Dansk forskningspolitik efter årtusindskiftet tegner for første gang et bredt, dækkende billede af den nyere danske forskningspolitik og gennemgår reform for reform de beslutningsprocesser, der ligger bag forandringen, og de konsekvenser, som dette forskningspolitiske skift vil få i fremtiden.

Indholdsfortegnelse

Forord

1. På vej mod en ny forskningspolitik
Af Kaare Aagaard og Niels Mejlgaard

2. Reformbølgen tager form
Af Kaare Aagaard

3. Universitetsloven fra 2003
På vej mod konkurrenceuniversitetet?
Af Lise Degn og Mads P. Sørensen

4. Fra tanke til faktura
Af Carter Bloch og Kaare Aagaard

5. Forskningskommunikation
Det tredje bens andet ben!
Af Niels Mejlgaard

6. Forskningsrådssystemet
Tilføjelser og forskydninger
Af Kaare Aagaard og Tine Ravn

7. Fusionsprocesserne
Frivillighed under tvang
Af Hanne Foss Hansen

8. 'Stor ståhej for ingenting'
Den danske bibliometriske indikator
Af Jesper W. Schneider og Kaare Aagaard

9. Den nye forskeruddannelse
Fra mesterlære til forskerskole
Af Niels Mejlgaard, Mads P. Sørensen,
Heidi S. Pedersen og Sanne S. Haase

10. Internationalisering af dansk forskning
Af Evanthia Kalpazidou Schmidt

11. Status og perspektiver
Af Kaare Aagaard og Niels Mejlgaard

Pressen skrev

Lasse Johansson, Tidsskriftet Dansk Sociologi

"DFEÅ er en meget grundig og velskrevet bog, der favner de allervæsentligste forskningspolitiske initiativer i Danmark efter årtusindeskiftet. Den er et must read for alle med interesse i forskningspolitik. Der er rigtig meget at hente for ansatte og studerende ved forskningsinstitutionerne, og bogen ville sagtens kunne indgå i undervisningsforløb".

Tilføjet til kurven

Gå til kassen