Aarhus Universitetsforlag
Cover

Danmarks biodiversitet 2010

Status, udvikling og trusler

En del af fagområderne , og


Udsolgt fra forlaget

{{variant.title}} : {{variant.variants[0].price.withVatFormatted}} {{variant.price.withVatFormatted}}
{{variant.title}} {{item.title}} {{item.price.withVatFormatted}}

152 sider ill.
Paperback
ISBN 978 87 7073 218 5

Med bidrag af
, , , , , , , , , , , , , , , , , og


Del:

Mere om bogen

Om bogen

Ved køb af klassesæt á min. 10 stk. ydes 25% rabat.

Danmarks Miljøundersøgelser, DMU, undersøger i denne rapport, om Danmark har nået EU's mål om at standse tabet af biodiversitet ved udgangen af 2010.

Undersøgelsen gennemføres for skov, kyst, græsland/hede, mose/eng, søer, vandløb, hav, agerland og det urbane landskab. For hvert af disse ni økosystemer er udvalgt mellem 10 og 20 elementer, som tilsammen repræsenterer de truede arter, levesteder og processer i økosystemet. I alt vurderes udviklingen af 138 elementer af biodiversitet, hvoraf 46% er i tilbagegang. 25% er stabile eller i fremgang og 29% har ukendt udvikling.

For hvert økosystem fremlægges baggrunden for udviklingen i form af en status for biodiversiteten og en gennemgang af truslerne. Genetisk og mikrobiologisk diversitet er vigtige for den samlede biodiversitet, men det er endnu ikke muligt at vurdere udviklingen. Biodiversitet har stor værdi for samfundet, men en gennemgang af de eksisterende studier viser, at værdien afhænger af hvordan man spørger.

Rapporten viser, at der er behov for målrettet handling og bedre viden, hvis tabet af biodiversitet skal standses.

Tilføjet til kurven

Gå til kassen