Aarhus Universitetsforlag
Cover

Børnehaven gør en forskel

En del af fagområderne og


{{variant.title}} : {{variant.variants[0].price.withVatFormatted}} {{variant.price.withVatFormatted}}
{{variant.title}} {{item.title}} {{item.price.withVatFormatted}}

231 sider 1. udg., 5. oplag
Paperback
ISBN 978 87 7684 032 7

Af


Del:

Mere om bogen

Om bogen

Børnehaven gør en forskel. Det er nemlig et sted, hvor der lægges spor ud for børns videre færden gennem uddannelsessystemet. Bogen belyser, hvordan der på trods af pædagogernes vilje til at se og høre alle børn lægges forskellige spor ud, der giver børnene ulige muligheder. Disse får helt forskellige erfaringer med at blive inkluderet som fuldgyldige partnere i deres møde med pædagogerne. Nogle børnehavebørn kan ubesværet gennem deres måder at bevæge sig på og tale positionere sig som anerkendte samtalepartnere. De lærer, at med dem udveksles der, og man lytter til dem. Andre har ikke fornemmelse for rytmen i institutionen og for kunsten at samtale. De må kæmpe for at blive anerkendt af pædagogerne som partnere, men er kun lejlighedsvist succesfulde. Bogens analyser bygger på et feltstudie af børns og pædagogers kropslige praktikker, som de udspiller sig i en københavnsk daginstitution, og den retter sig mod både praktikere og til undervisning på seminarier og efter-videreuddannelseskurser.

Indholdsfortegnelse

DEL 1 GRUNDTONEN

Et hverdagslivsstudie med praktikkristiske perspektiver

Perspektivet: Sociokulturel re-produktion

Det pædagogiske landskab

De pædagogiske aktører

Afrunding på grundtonen

DEL 2 KONTEKST

Forskningstraditioner som kontekst

Sted som kontekst

Afrunding på kontekst

DEL 3 DIFFERENTIERINGSPROCESSER

Børnehavebørns spor i det pædagogiske landskab

Børnehavebørns spor bliver tydligere over tid

Pædagogens spor i det pædagogiske landskab

Spor af erkendelse

Spor af regulering

Sans for at virke i det pædagogiske landskab

Mellemspil - det respektable

Mathews spor

Tugbas spor

Rytme

Børnehavebørn i bevægelse

Stillesiddende børnehavebørn

Pædagoger regulerer børnehavebørns bevægelser

Ambivalente relationer til bevægelse

Den respektable krop er den beskæftigede krop

Dressering oppefra og nedefra

Toner

Undervisning og udveksling - to tonearter

Undervisningstonen, udvekslingstonen og det danske sprog

Toner og tilbøjeligheder

Fornemmelse for rytme og toner

At placere sig og blive placeret

Køn, klasse og etnicitet krydses

Afrunding på differentieringsprocesser

DEL 4 RESULTATER OG PERSPEKTIVER

Børnehaven gør en forskel - hvordan?

Perspektiveringer

Afslutning

Metodeappendik. Feltarbejdet

At få adgang til felten

At etablere en forskerposition

Metoder i felten

Transskription og kodning af lydoptagelser

Analyse af date

Tilføjet til kurven

Gå til kassen