Aarhus Universitetsforlag
Cover

Bæredygtighed

værdier, regler og metoder

En del af fagområdet


{{variant.title}} : {{variant.variants[0].price.withVatFormatted}} {{variant.price.withVatFormatted}}
{{variant.title}} {{item.title}} {{item.price.withVatFormatted}}

533 sider
Hardback
ISBN 978 87 7124 311 6

Redigeret af
og

Med bidrag af
, , , , , , , , , , , , , , , , , og


Del:

Mere om bogen

Om bogen

Øget drivhuseffekt, tab af biodiversitet, befolkningstilvækst og massive forbrugsstigninger kombineret med frygt for mangel på føde og ressourcer. Menneskeheden står over for væsentlige globale udfordringer, og spørgsmålet er, hvordan vi bedst sikrer generationernes levevilkår.

Bæredygtighed. Værdier, regler og metoder giver et samlet videnskabeligt overblik over begrebet. I artikler om alt fra eco-design og virksomhedsansvar til landskabskvalitet og energipolitik ridser 20 forfattere debattens historiske baggrund op og introducerer til centrale værdier og principper. De diskuterer centrale love, regler og planer og analyserer specifikke metoder og måder, kravet om bæredygtighed kan varetages på.

Bogen kan bruges som lærebog, men henvender sig også bredere til læsere, der gerne vil forstå debatten om vores fælles fremtid.

Indholdsfortegnelse

Del 1. Værdier

Bæredygtighed og bæredygtig udvikling

Global fordeling

Økonomisk vækst, grøn vækst, nulvækst, modvækst eller a-vækst?

Demokrati og bæredygtighed. Energiområdet som case

Det åbne lands unikke goder

Del 2. Regler og planer

Regelapparaternes udvikling

Renere teknologi - virksomheden, myndighederne og miljø

Planlægning i det åbne land

Fra vandmiljøplaner til "grøn vækst"

Byplanlægning, klimahensyn og bæredygtighed

Energipolitik og planlægning

Miljøkonsekvensvurdering (VVM og SMV)

Klimaplanlægning - en ny udfordring i den lokale planlægning

Del 3. Metoder

Miljøledelse

Bæredygtighed og virksomheders ansvar (CSR)

Livscyklusvurdering

Ecodesign

Innovativ projektevaluering

Landskabskaraktermetoden

Naturkvalitetsvurdering

Geokommunikation og bæredygtighed

Pressen skrev

Carsten Güllich-Nørby, lektørudtalelse

"Oplagt som lærebog fra og med gymnasieniveu, og for læsere som søger teoretisk viden om bæredygtighed."

"Flot gennemarbejdet grundbog om det måske vigtigste begreb i hele klimadebatten. Bogen er oplagt som lærebog og som opslagsværk."

"Blivende grundbog og kommende klassiker."

"Første bog som samlet beskriver begrebet på akademisk niveau."

Hanne Stensen
Christensen, Teknik & Miljø

"Alle kapitler er interessant og relevant læsning"

Tilføjet til kurven

Gå til kassen