Aarhus Universitetsforlag
Cover

Den økonomiske elites netværk

En del af serien Magtudredningen, skriftserien og fagområdet


Tilgængelige e-bogs-formater: PDF

{{variant.title}}: {{variant.variants[0].price.withVatFormatted}}{{variant.price.withVatFormatted}}
{{variant.title}} {{item.title}} {{item.price.withVatFormatted}}

56 sider
Paperback
ISBN 87 91164 16 8

Af


Del:

Mere om bogen

Om bogen

Det er en udbredt opfattelse, at politiske og økonomiske eliter er tæt sammenvævede gennem indbyrdes netværk, og at de samtidig er klart adskilt fra de brede masser. Emnet for dette skrift er den økonomiske elite, der består af de personer, der er indehavere af toppositionerne i landets største virksomheder. Det overordnede spørgsmål er, hvordan den økonomiske elite er organiseret og integreret.

Spørgsmålet bliver besvaret ved at kortlægge de kollegiale relationer blandt lederne i det økonomiske liv i Danmark. Analyserne af disse netværk har ført frem til følgende konklusioner:

1. Eliten og massen af ledere (dvs. de erhvervsledere, der er ledere af de mindre virksomheder) er forskellige med hensyn til antallet af lederposter og kollegaer. Eliten beklæder gennemsnitligt otte gange så mange lederposter som andre ledere.

2. Eliten har forbindelser til de andre ledere, men relationerne er ikke ligeværdige. Eliten udgør et center og de andre ledere en periferi. De kollegiale relationer er tættest inden for eliten, mindre tætte mellem eliten og de andre ledere, og mindst tætte inden for gruppen af andre ledere. Kollegiale relationer mellem eliten og massen er forholdsvis sporadiske.

3. Nogle af elitens medlemmer er mere prominente end andre. De fleste eliteledere har kun få kollegiale relationer til andre i eliten, men enkelte har mange. De mest centrale ledere udgør en inderkreds.

4. Eliten fremstår som integreret og er ikke i væsentlig grad fragmenteret i adskilte kliker. Inderkredsen inden for eliten er ganske sammenhængende og tæt sammenknyttet. Skriftet bekræfter på denne måde nogle af de traditionelle forestillinger om økonomiske eliter, men viser samtidig, at erhvervslivet ikke er kontrolleret af nogle få personer.

Indholdsfortegnelse

Kapitel 1. Organisering af økonomisk magt gennem netværk:
Problemstillingen
Studier af netværk af eliter i Danmark og i udlandet
Designet for analysen af netværket
Identificering af eliten og massen

Kapitel 2. Antal lederposter og antal kolleger

Kapitel 3. Elitens forhold til massen: central og indadvendt?

Kapitel 4. Forholdet mellem elitens inderkreds og yderkreds:
Den vertikale differentiering
Elitens inderkreds og yderkreds

Kapitel 5. Et hierarki af positioner

Kapitel 6. En visualisering af elitens konfiguration

Kapitel 7. Konklusion: Elitens integration og magt

Appendiks. Data

English Summary

Litteratur

Om forfatteren

Tilføjet til kurven

Gå til kassen