Aarhus Universitetsforlag

Kathrine Vitus

Kathrine Vitus er ph.d. i sociologi og seniorforsker på SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Her forsker hun i barndom og ungdom med særligt fokus på, hvordan inklusion- og eksklusionsprocesser, magtformer og modstand, disciplinering og nydelse hænger sammen med etnicitet, køn, nationalitet og social klasse. Konkrete projekter handler om etniske minoritetsbørns møde med det danske sociale system; identitetsprocesser hos børn, der har levet i årevis på danske asylcentre; socail sammenhængskraft og etnisk diversitet som oplevet og filmatiseret af unge på Nørrebro; socailpædagogisk arbejde med 'vilde piger'; og gymnasieelevers praksisser omkring krop, sundhed og nydelse. Kathrine Vitus anvender forskellige kvalitative metoder, herunder etnografisk feltarbejde, interview, fokusgrupper, visuel sociologi og kollektivt erindringsarbejde.

Tilføjet til kurven

Gå til kassen