Aarhus Universitetsforlag Menu
Cover

Kinesisk religion og livsanskuelse

fra arkaisk til moderne tid

En del af fagområderne og


Af


438 sider, ill.
Hardback
ISBN 978 87 7934 698 7

Del:


Tilgængelige e-bogs-formater:

Mere om bogen

Om bogen

Når vi prøver at forstå den kinesiske kultur historisk og aktuelt, er vi henvist til at betjene os af begreber, der dybest set er uløseligt forbundet med den vestlige civilisations historie. Begreber som "religion" og "filosofi" har ikke umiddelbart noget direkte modstykke i den kinesiske kulturs historie. Kan man nærme sig disse emner på en måde, som respekterer den kinesiske kontekst og de fundamentale kategorier, som den historisk har udmøntet sig i?

Det er Klaus Bo Nielsens projekt med denne bog at male på så stort et lærred, at der er plads til den "kinesiske vinkel". En historisk organiseret fremstilling af de kinesiske religioner, fra oldtid til i dag, sættes ind i en større sammenhæng af kosmologi, livsanskuelse og tænkning, for bedre at kunne rumme den kinesiske kulturs egne fundamentale kategorier og kompleksitet.

Med afsæt i en præsentation af kinesisk kosmologi og arkaisk religion giver bogen en grundig fremstilling af de tre store "skoler" i den kinesiske kulturs historie: kongfuzianisme, daoisme (taoisme) og buddhisme. Men er der tale om "filosofi" eller "religion"? Begge dele; både kongfuzianismen og daoismen kan sammenlignes med store flodsystemer, hvor strømmen undertiden deler sig i flere løb, for siden at flyde sammen igen. Det er traditioner, som har givet afsæt både til en tænkning, der ligger nærmest den vestlige kategori "filosofi", og til forestillinger, der nærmere ligner "religion".

Kinesisk religion og livsanskuelse er struktureret på en måde, som giver god plads til denne kompleksitet. Bogen afrundes med en fremstilling af moderne folkereligion, som den praktiseres i dag.

 

Indholdsfortegnelse

Kosmologi

Arkaisk religion

Klassisk kongfuzianisme og hankongfuzianisme

Daoismen

Buddhismen

Nykongfuzianismen og den moderne kongfuzianisme

Folkereligion i Kina

 

Pressen skrev

Carsten Güllich-Nørby, Lektørudtalelse

"[...]et meget omfattende og savnet akademisk værk."

"Bogen er akademisk meget velskrevet, men kan uden større forudsætninger læses alene med interessen for den fascinerende kinesiske kultur som dynamo for læselysten."


Mikael Rothstein, Politiken (4 hjerter)

"[...] giver endelig muligheden for at lade sig oplyse fyldestgørende om emnet på dansk."

"Netop fordi Kina er så kæmpestort, og fordi kineserne er så mange, er de kinesiske religioner nogle af verdens allerstørste og allervigtigste. Det er derfor på høje tid, at vi får en fagligt velfunderet fremstilling af Kinas traditionelle religioner, for sært nok har udbuddet på dansk indtil nu været særdeles sparsomt. Klaus Bo Nielsens bog er mere omfattende end de ellers udmærkede håndbogskapitler, som man har været henvist til, og udfylder på fornem vis dette hul. I en historisk tilrettelagt fremstilling gennemgår han de traditionelle kinesiske religioner fra oldtiden til i dag."

"Alle afsnit er informative og stofmættede, og selv om ord, betegnelser, navne og begreber af eksotisk art vælter rundt mellem hinanden, tegner teksten et fint og sammenhængende billede af sit emne. Og det er faktisk en bedrift, for Kinas religioner tilbyder sig ikke som en nydelig pakke, eller som et system, der let kan beskrives fra A til Z."

"Læseren vil blive overrasket over, hvor anderledes verden kan forstås og beskrives, og hvor mange ældgamle og kulturdannende forestillinger og ritualer, som ofte er op til 1.000 år ældre end det kristne, som millioner og atter millioner af mennesker har, og har haft, som en del af deres tilværelse."

Gutenberg vandt stort


Distribution til masserne

Hen over efteråret har forlaget i samarbejde med Jyllands-Posten kåret verdens største opfindelse. Avisen præsenterede de 50 opfindelser, vi har samlet i coffee table-værket 50 opfindelser. Højdepunkter i teknologien og gav læserne mulighed for at stemme på den opfindelse, de syntes, var mest epokegørende. Bogtrykkerkunsten vandt stort. Og hvorfor gjorde den det, spurgte Jyllands-Posten bogens redaktører.

"Tænk på det første danske demokrati i 1849. Det var ikke blevet til, hvis man ikke havde haft flyveblade og en litterær debat. Bogtrykkerkunsten var en nødvendig, men naturligvis ikke tilstrækkelig, forudsætning for demokratiet", sagde Helge Kragh, der er professor emeritus ved Niels Bohr Institutet. Gutenbergs opfindelse gjorde det muligt - for første gang - at distribuere til masserne, og bogtrykkerkunsten blev en fødselshjælper for kirkelige, kulturelle og demokratiske reformer i hele Europa. Allerede i 1500-tallet var bogtryk et socialt medium, og betydningen har vist sig at være langtidsholdbar. Vores videnssamfund begyndte ikke i slutningen af det 20. århundrede, men for 500 år siden. Og bogtryk, bøger og papir er tilsyneladende ikke på vej ud. "Det nye afløser ikke nødvendigvis det gamle", sagde Kristian Hvidtfelt Nielsen, Center for Videnskabsstudier ved Aarhus Universitet til J.-P: "Nye opfindelser går ofte ind og supplerer og får deres liv ved siden af de gamle teknologier. En opfindelse som bogtrykkerkunsten kan sagtens leve side om side med mere moderne teknologier".

I afstemningen blev bogtrykkerkunsten en klar nr. 1 med 731 stemmer, mens internettet med 254 stemmer og det elektriske lys med 233 stemmer blev nr. 2 og 3. Du kan stadig nå at læse hele artiklen gratis på J.-P. - eller her hos os.

 

Læs mere