Aarhus Universitetsforlag
Cover

Tre år efter

En punktvis efterundersøgelse af Folkeskolens Udviklingsråds projekter vedrørende indvandrerelever

En del af serien Københavnerstudier i tosprogethed (26) og fagområderne og


{{variant.title}} : {{variant.variants[0].price.withVatFormatted}} {{variant.price.withVatFormatted}}
{{variant.title}} {{item.title}} {{item.price.withVatFormatted}}

113 sider
Paperback
ISBN 87 8829 584 2

Af
og


Del:

Mere om bogen

Om bogen

Denne publikation indeholder fire artikler, der forholder sig til indvandrerprojekterne under Folkeskolens Udviklingsråd. To af artiklerne er egentlige rapporter om efterundersøgelsen, nemlig Bugges artikel om kulturmødeprojekterne tre år efter og Jørgensens artikel om de skrappe kællinger. Den tredje artikel er ligeledes af Jørgensen, og den gennemgår en række af de hidtil ubenyttede data fra det oprindelige evalueringsprojket, hvorved en række sammenligninger mellem forholdene i ret forskellige danske kommuner bliver mulige. Den sidste artikel er et konkret pædagogisk resultat af arbejdet med kulturmødeudviklingsarbejderne. Den er af Bugge og udgør en didaktisk gennemgang af kulturmøde som undervisningsemne i folkeskolen.

Tilføjet til kurven

Gå til kassen