Aarhus Universitetsforlag Menu
Cover

Tegningekrisen

- som mediebegivenhed og danskhedskamp

En del af serien Sociologiske studier (1) og fagområderne , , og


Af


208 sider, ill.
Paperback
ISBN 978 87 7934 580 5

Del:


Mere om bogen

Om bogen

Det er umuligt at definere, hvad dansk kultur er. Samtidig er det tilsyneladende en opgave, der trænger sig mere og mere på, ikke mindst i medierne. Det blev klart, da Jyllands-Posten i 2005 trykte 12 tegninger af profeten Muhammed, og de danske medier eksploderede i en intens og langstrakt debat om såvel tegningerne som de voldsomme begivenheder, der fulgte i kølvandet på offentliggørelsen.

Tegningekrisen beskriver, hvordan fortolkninger af kriseforløbet i avisartikler, tv-nyheder og dokumentarfilm satte tre forskellige forståelser af det særligt danske i spil:

Danmark blev fremstillet som oplysningens sekulære højborg, og ondet fik sin rod i muslimers udanske sammenblanding af religion og politik. Af andre blev dansk identitet defineret som noget medfødt og i samme åndedrag som væsensforskellig fra islam. Og ikke mindst var der aktører, der mente, at Jyllands-Postens initiativ ignorerede to bærende danske værdier: tolerance og respekt for det anderledes.

Bogen argumenterer for, at de nationale medier er medskabere af danskhedsforestillinger, og at 'muslim' i særlig grad er den identitetskategori, som 'det danske' sættes i forhold til. Tegningekrisen har tydligere end nogen anden nyere begivenhed i danmarkshistorien understreget globaliseringen som et nyt, kulturelt vilkår, der indebærer, at danskheden konstant sættes til debat - og konstant må genfortælles.

Indholdsfortegnelse

Forord

Indledning: De 12 tegninger

Krisediskurser og dansk rationalisme

Ytringsfrihed og tolerance

Den truende anden

Hjemlige medier og dansk primordialisme

Globale medier og begivenheder

TV Avisen og Nyhederne i krig for Danmark

Nye ansigter og dansk altruisme

Imamens sande ansigt: Akkari og Khader

Portrætter af den ufarlige muslim

Et nationalt 'vi'?

Konklusioner: Dansk identitet

Karina

Karina

Cand.scient. i informationsvidenskab. Karina har ansvar for samfundsvidenskab og udvikling af serierne Nordic Welfare og SMV (Små og Mellemstore virksomheder). Desuden salg af rettigheder og interne arbejdsprocesser. Karina har i mange år arbejdet som redaktør i Gyldendal Akademisk og på Forlaget Ajour og har været informationsspecialist, inden hun i efteråret 2015 valgte at komme til Aarhus Universitetsforlag.

Karina

Redaktør

Telefon: 87 15 39 67

E-mail: kbo@unipress.au.dk

Pressen skrev

Randi Marselis, MedieKultur

"Carsten Stages bog Tegningekrisen - som mediebegivenhed og danskhedskamp [er] et særdeles væsentligt bidrag til den danske medieforskning. Den afdæmpede titel er symptomatisk for Stages nøgterne analyser, idet han med betegnelsen 'tegningekrisen' ønsker at undgå at trække på allerede etablerede fortolkninger. Han leverer et indsigtsfuldt og teoretisk velfunderet overblik over centrale danske mediers rolle i begivenhederne samt debatpositionerne i den danske offentlighed."

"[Bogen] vil, med sin fine balance mellem indholdsanalyser og teoretiske afsnit, fungere fint i undervisningen på universiteterne. Den fortjener imidlertid også at blive læst bredere i de medievidenskabelige miljøer, idet den bidrager med et indsigtsfuldt og nøgternt-kritisk blik på skelsættende mediebegivenheder, som vi også på langt sigt vil blive tvunget til at forholde os til."

Frida Hviid Broberg, RetorikMagasinet 

"Tegningekrisen er en spændende horisontudvider for en retoriker. For selvom bogen tager afsæt i sociologisk teori, er parallellerne til retorikken tydelige, og konklusionerne kan let perspektiveres til tankerne i den identitetskonstituerende retorik." 

Gutenberg vandt stort


Distribution til masserne

Hen over efteråret har forlaget i samarbejde med Jyllands-Posten kåret verdens største opfindelse. Avisen præsenterede de 50 opfindelser, vi har samlet i coffee table-værket 50 opfindelser. Højdepunkter i teknologien og gav læserne mulighed for at stemme på den opfindelse, de syntes, var mest epokegørende. Bogtrykkerkunsten vandt stort. Og hvorfor gjorde den det, spurgte Jyllands-Posten bogens redaktører.

"Tænk på det første danske demokrati i 1849. Det var ikke blevet til, hvis man ikke havde haft flyveblade og en litterær debat. Bogtrykkerkunsten var en nødvendig, men naturligvis ikke tilstrækkelig, forudsætning for demokratiet", sagde Helge Kragh, der er professor emeritus ved Niels Bohr Institutet. Gutenbergs opfindelse gjorde det muligt - for første gang - at distribuere til masserne, og bogtrykkerkunsten blev en fødselshjælper for kirkelige, kulturelle og demokratiske reformer i hele Europa. Allerede i 1500-tallet var bogtryk et socialt medium, og betydningen har vist sig at være langtidsholdbar. Vores videnssamfund begyndte ikke i slutningen af det 20. århundrede, men for 500 år siden. Og bogtryk, bøger og papir er tilsyneladende ikke på vej ud. "Det nye afløser ikke nødvendigvis det gamle", sagde Kristian Hvidtfelt Nielsen, Center for Videnskabsstudier ved Aarhus Universitet til J.-P: "Nye opfindelser går ofte ind og supplerer og får deres liv ved siden af de gamle teknologier. En opfindelse som bogtrykkerkunsten kan sagtens leve side om side med mere moderne teknologier".

I afstemningen blev bogtrykkerkunsten en klar nr. 1 med 731 stemmer, mens internettet med 254 stemmer og det elektriske lys med 233 stemmer blev nr. 2 og 3. Du kan stadig nå at læse hele artiklen gratis på J.-P. - eller her hos os.

 

Læs mere