Aarhus Universitetsforlag
Cover

Riget, magten og æren

Den danske adel 1350-1660

En del af fagområdet


Udsolgt fra forlaget
{{variant.title}} : {{variant.variants[0].price.withVatFormatted}} {{variant.price.withVatFormatted}}
{{variant.title}} {{item.title}} {{item.price.withVatFormatted}}

670 sider ill.
Paperback
ISBN 87 7288 693 5

Redigeret af
og

Med bidrag af
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , og


Del:

Mere om bogen

Om bogen

Der findes talrige bøger og artikler om forskellige sider af dansk adelshistorie, men Riget, magten og æren er den første samlede fremstilling af adelstanden og dens betydning i Danmarks historie.

I 25 bidrag af anerkendte historikere skildrer bogen den adelstand, som blev til i kølvandet på den senmiddelalderlige landbrugskrise, der ramte landet efter pestepidemien, Den Sorte Død, omkring 1350, og som derefter havde sin storhedstid, indtil enevælden blev indført i 1660. En afsluttende artikel trækker linierne op til i dag, hvor der stadig lever ca. 5.000 efterkommere af de gamle adelsslægter.

Indholdsfortegnelse

Indledning, Gunner Lind

Senmiddelalderen:

Indledning om senmiddelalderen, Troels Dahlerup
Adelens omfang i middelalderen, Knud Prange
Med harnisk og hest, Bjørn Poulsen
Adel og konge, Erik Ulsig
Det danske lensvæsen 1375-1481, Henrik Lerdam
Fra bypatriciat til rigsrådsadel, Thelma Jexlev
Adelige ægteskaber med unionspolitisk sigte ca. 1420-1460, Poul Enemark
Hartvig og Henrik Krummedikes rolle i den dansk-norske unionens politiske system, Ole Jørgen Benedictow
Med slægtens samtykke, Lars Bisgaard
Adel og kultur i det 15. århundredes Danmark, Harry Christensen
Milicia contra ecclesiam?, Per Ingesman

Det 16. århundrede:

Indledning om det 16. århundrede, E. Ladewig Petersen
Den danske adel og kirken efter reformationen (1536-1660), Ole Bay
Adelen og kirkekunsten ca. 1400-1660, Eva Louise Lillie
"... Ganske venligen tilskrevet i egen hånd", Hans Bjørn
Adel, hof og embede i adelsvældens tid, Leon Jespersen
Herremandshandel i senmiddelalder og 16. århundrede, Poul Enemark
Adelig godsdrift 1560-1620, E. Ladewig Petersen
Arv og godssamling, Jens Villiam Jensen

Det 17. århundrede:

Indledning om det 17. århundrede (1600-1660), Leon Jespersen
Adelens godsrigdom 1490-1660, Carsten Porskrog Rasmussen
Den danske adels dannelsesrejser i Europa 1536-1660, Vello Helk
Den danske adel og retsvæsenet 1537-1660, Jens Chr. V. Johansen
Den danske adel og den militære revolution, Gunner Lind
Fra fødselsadel til rangadel, Knud J.V. Jespersen

Forfatteroplysninger
Personregister
Stedregister

Pressen skrev

Jeppe Büchert Netterström Historie

"... absolut uomgængeligt udgangspunkt for enhver beskæftigelse med emnet fremover."  

Ole Feldbæk Morgenavisen Jyllands-Posten

"Skrevet af vore bedste kendere med god og sund historisk appetit."

Tilføjet til kurven

Gå til kassen