New Religions in a Postmodern World

En del af serien RENNER Studies on New Religions (6) og fagområdet

Redigeret af og

Med bidrag af , , , , , , , , , , , , og

Cover
  • ISBN 87 7288 748 6
  • Paperback: kr. 298,00
  • 293 sider
Nye religioner skal selvfølgelig altid ses i sammenhæng med verdensreligionerne, men nogle helt specifikke perspektiver får øjeblikkelig afgørende betydning, når de nye religioner studeres i deres formative faser. Det er disse specifikke perspektiver der diskuteres i denne bog.

Bogens artikler opdeles i fire afsnit, hver med sin egen relevans i forhold til studiet af nye religioner i dagens samfund: Esoterik; millenialisme og eskatologi; religiøse ledere; og mere bredt, sociale aspekter af de nye religioner. Hver artikel når frem til sin egen konklusion i et specifikt emne, men som helhed betragtet bidrager de til vor generelle forståelse af de nye religioner i det postmoderne samfund. Bidragyderne arbejder inden for forskellige akademiske områder såsom religionssociologi, religionshistorie og antropologi.

Indholdsfortegnelse

Download indholdsfortegnelse (PDF-format)

Smagsprøve

Download smagsprøve (PDF-format)

Pressen skrev

George Adams Nova Religio

"This is a useful work for students of NRMS."

Amos Yong Religious Studies Review

"... well-written overall, featuring both established and newer NRM scholars."