Aarhus Universitetsforlag
Cover

Bevægelser i demokrati

Foreninger og kollektive aktioner i Danmark

En del af serien Magtudredningen, bogserien og fagområdet


{{variant.title}} : {{variant.variants[0].price.withVatFormatted}} {{variant.price.withVatFormatted}}
{{variant.title}} {{item.title}} {{item.price.withVatFormatted}}

247 sider
Paperback
ISBN 87 7934 036 9

Redigeret af

Med bidrag af
, , , , , og


Del:

Mere om bogen

Om bogen

Sociale bevægelser og foreninger har spillet en afgørende rolle for udviklingen i de europæiske demokratier, ikke mindst i Danmark. Denne bog lægger vægten på sociale bevægelser og på forholdet mellem sociale bevægelser og foreninger i et samfund i forandring. Herunder bevægelsernes og foreningernes evne til at opfange og udtrykke interesser, identiteter og konflikter i samfundet, om konflikternes fredelige eller voldelige karakter, og om almindelige borgeres muligheder for at finde sammen og gøre deres indflydelse gældende.

Bogen kommer vidt omkring. Den præsenterer nye teorier og metoder, og diskuterer forholdet mellem det etablerede politiske system og de sociale bevægelser og ser nærmere på, om der er tale om stærke uforenelige modsætninger eller om samarbejde, og hvorvidt bevægelserne er nødvendige, for at marginaliserede grupper og nye samfundsproblemer kan vinde indpas i den demokratiske beslutningsproces, og om foreningerne er tilstrækkeligt rustet til at give et kvalificeret modspil til staten og markedet.

Bogen giver ikke et entydigt svar på disse spørgsmål, men viser at sociale bevægelser og foreninger bidrager til at smidiggøre demokratiet, og i længden gør det mere modstandsdygtigt over for egentlige antidemokratiske strømninger.

Indholdsfortegnelse

Flemming Mikkelsen: Kapitel 1. Indledning

Flemming Mikkelsen: Kapitel 2. Protestaktioner og sociale bevægelser i Europa efter Anden Verdenskrig - teoretiske og empiriske aspekter

Flemming Mikkelsen: Kapitel 3. Kollektive aktioner og politiske bevægelser i Danmark efter Anden Verdenskrig

Søren Hein Rasmussen: Kapitel 4. Græsrødder, partier og demokrati

René Karpantschof & Flemming Mikkelsen: Kapitel 5. Fra slumstormere til autonome - husbesættelse, ungdom og social protest i Danmark 1965-2001

Bolette M. Christensen: Kapitel 6. Selvorganisering og demokratisk netværkskultur

Niels Nørgaard Kristensen: Kapitel 7. Kampen om Fedtebrødet: Når værthusrødder danner politisk front

Mustafa Hussain: Kapitel 8. Etniske minoriteters politiske organisering i Danmark

Jørn Hansen: Kapitel 9. Fra "enten-eller" til "Zweiströmigkeit" - Idrætsforeningerne i det tyske og danske mindretal i Nord- og Sydslesvig fra 1939 til i dag

Jørgen Goul Andersen: Kapitel 10. Danskernes deltagelse i foreningsliv og græsrodsbevægelser, 1979-2000

Litteratur

Forfatterne

Tilføjet til kurven

Gå til kassen