Aarhus Universitetsforlag
Cover

Sprogforum 64

Arrangerede sprog- og kulturmøder

En del af tidsskriftet Sprogforum (64) og fagområdet


Tilgængelige e-bogs-formater: PDF

{{variant.title}}: {{variant.variants[0].price.withVatFormatted}}{{variant.price.withVatFormatted}}
{{variant.title}} {{item.title}} {{item.price.withVatFormatted}}

96 sider
Paperback
ISBN 978 87 7184 350 7

Redigeret af
, , , og

Med bidrag af
, , , , , , , , , , , , , , , , , , og


Del:

Mere om bogen

Om bogen

Med temaet Arrangerede sprog- og kulturmøder præsenterer Sprogforum 64 tilgange til sprog- og kulturundervisning hentet fra danske og internationale sammenhænge. Temaet har en central plads i sprog- og kulturpædagogik og rejser spørgsmålet om, hvilken dannelsesopgave sprogundervisning har i en verden, hvor vi hver dag møder mennesker med forskellige sproglige og kulturelle baggrunde; virtuelt og ansigt til ansigt.

Sprogforum 64 sætter fokus på arrangerede sprog- og kulturmøder i læringsrum i og uden for formel undervisning. Alle artikler giver eksempler på sprog- og kulturmøder i praksis og illustrerer derigennem deres mangfoldighed. De fleste indgår i undervisningen i folkeskole, gymnasium eller på universitetet, som f.eks. studierejse, udveksling eller møder gennem telekollaboration. Andre handler om sprog- og kulturmøder i andre kontekster, f.eks. et mødested for asylansøgere eller en virksomhedspraktik for flygtninge og indvandrere.

Læs abstracts på engelsk.

 

Indholdsfortegnelse

Kronik: Minoritetssprogene i den nationale sprogstrategi

Det arrangerede kulturmøde - Read the article in English

Sprog- og kulturmøder gennem telekollaboration - Read the article in English

Green Kidz - et interkulturelt medborgerskabsprojekt i engelskundervisningen

Et sprog- og kulturmøde som tværfagligt gymansieprojekt

Ud af klasseværelset i Jordan - projekter på arabiskstudiet på Københavns Universitet - Read the article in English

Det konceptuelle kulturmøde

Når danske og kinesiske læringsforståelser mødes

Arrangerede kulturmøder og social integration - Read the article in English

Praktik i praksis - et arrangeret møde med dansk arbejdskultur?

Åbne Sider: Hvad hedder det på fransk? Ordforrådstilegnelse og mundtlig kommunikation

Godt Nyt og Andet Godt Nyt

 

Tilføjet til kurven

Gå til kassen