Aarhus Universitetsforlag
Cover

Sprogforum 63

Genrepædagogik

En del af tidsskriftet Sprogforum (63) og fagområdet


Tilgængelige e-bogs-formater: PDF

{{variant.title}}: {{variant.variants[0].price.withVatFormatted}}{{variant.price.withVatFormatted}}
{{variant.title}} {{item.title}} {{item.price.withVatFormatted}}

104 sider
Paperback
ISBN 978 87 7184 271 5

Redigeret af
, , og

Med bidrag af
, , , , , , , , , , og


Del:

Mere om bogen

Om bogen

I Undervisningsministeriets forenklede Fælles Mål fra 2014 understreges det, at skriftlighed skal indgå i alle skolens fag. Og når sprog og skriftlighed bliver et anliggende i alle fag, må også sprogfolk bidrage til introduktion og diskussion af feltet.   

I dette nummer af Sprogforum introducerer en række forskere til genrepædagogik og genrepædagogikkens mulighed for at skabe faglige løft for alle elever i skolen - ikke mindst elever med minoritetsbaggrund - netop gennem fokus på læsning og skrivning.   

Forskerne stiller især skarpt på den australske genrepædagogik, der kan inspirere danske undervisere til at støtte elevernes skriftsproglige udvikling og herigennem skabe bedre forudsætninger for faglig læring i det hele taget. Nummeret indeholder artikler af australske genrepædagogiske forskere og præsenterer eksempler på andre tilgange til skriftlighed. Derudover er der artikler om genrepædagogik i lærer- og sygeplejeuddannelsen og på sprogcentrene og om kompetenceudvikling af studerende og lærere på videregående uddannelser.

 

Læs abstracts på engelsk.

Indholdsfortegnelse

Kronik: Er dansk tegnsprog et truet sprog?

Sprogbaseret pædagogik - genrepædagogik

Udviklingen af genrepædagogik i Australien Read the Article in English

Genrepædagogik som kompetenceudvikling på Sølystskolen

Genrepædagogik i engelsk på læreruddannelsen

Skrivehandlinger som redskab til klar faglig formidling på PharmaSchool

Integrering af læsning og skrivning i skolens fag Read the Article in English

Genrepædagogik på Sprogcentrene - hvordan kommer man i gang?

Genrepædagogik og ligestilling i undervisningen af nyankomne unge udlændinge Read the Article in English

Kompleksiteten i akademisk sprogbrug belyst ved modelanalyser

Åbne Sider: Fremtiden for fremmedspråkstudier - utfordringer og tiltak

Godt Nyt og Andet Godt Nyt

Tilføjet til kurven

Gå til kassen