Aarhus Universitetsforlag
Cover

Sprogforum 62

Sprog, kultur og viden

En del af tidsskriftet Sprogforum (62) og fagområdet


Tilgængelige e-bogs-formater: PDF

{{variant.title}}: {{variant.variants[0].price.withVatFormatted}}{{variant.price.withVatFormatted}}
{{variant.title}} {{item.title}} {{item.price.withVatFormatted}}

96 sider
Paperback
ISBN 978 87 7184 127 5

Redigeret af
, , og

Med bidrag af
, , , , , , , , , , , og


Del:

Mere om bogen

Om bogen

Relationen mellem sprog, kultur og viden er kompleks, men den findes. I sprogundervisningen er der for eksempel fokus på, hvordan ordenes betydning adskiller sig fra et sprog til et andet. Men kulturer forandrer sig og forandrer dermed også de konnotationer, som ordene vækker. Relationen mellem sprog og kultur er nemlig ikke statisk - vores sprog påvirkes af den kulturelle kontekst, vi befinder os i. Vi tager gerne vores sprog med os, hvis vi slår os ned i udlandet, og der udvikler sproget sig i en ny kultur.

Mange er i dag også optaget af, at sproglæring kan ske samtidig med, at man læser et helt andet fag - geografi, samfundsfag, matematik, erhverv eller billedkunst. Studerende på de videregående uddannelser læser ofte fagtekster på fremmedsprog, men her bliver sproget tit blot mediet for indholdet, hvor man glemmer sprogets kulturlige og historiske forankring. Og det er vigtigt at få med, at diskurser, verdensforståelser og vidensformer varierer fra sprog til sprog. Race og etnicitet forstås eksempelvis forskelligt i de (tidligere) britiske og spanske kolonier.

Sproget påvirker altså den måde, vi opnår viden om kulturer på. Men hvad betyder det for indholdet, at det udtrykkes på et bestemt sprog? Og hvilken rolle spiller sprogfagene i forhold til kulturforståelsen? Det er blandt andet disse spørgsmål, Sprogforum 62 ser nærmere på.

Læs abstracts på engelsk.

Indholdsfortegnelse

Kronik: Tolkning i Danmark

De blinde pletter i verdensborgerens blik - Read the Article in English

Sprogfagene: Adgang til viden om verden - Read the Article in English

Etnisk, sproglig og kulturel mangfoldighed i dansksprogede læremidler til kinesisk - Read the Article in English

Sproglige og kulturelle vidensfonde i klasseværelset - Read the Article in English

Om sprog og kultur ved jobsamtaler

Flersproget Internationalisering på Københavns Universitet og Roskilde Universitet

Et viden- og kulturmøde mellem Copenhagen Business School og Københavns Universitet

Præsentation af hovedtanker i Claude Hagèges bog Contre la pensée unique

Åbne Sider: Quizlet og ordforrådstilegnelse

Åbne Sider: Undervisning af traumatiserede flygtninge kan belaste lærerens egen psyke

Tilføjet til kurven

Gå til kassen