Aarhus Universitetsforlag
Cover

Sprogforum 57

Subjektivitet og flersprogethed

En del af tidsskriftet Sprogforum (57) og fagområderne og


Tilgængelige e-bogs-formater: PDF, EPUB

{{variant.title}}: {{variant.variants[0].price.withVatFormatted}}{{variant.price.withVatFormatted}}
{{variant.title}} {{item.title}} {{item.price.withVatFormatted}}

96 sider
Paperback
ISBN 978 87 7124 375 8

Redigeret af
og

Med bidrag af
, , , , , , , , , , og


Del:

Mere om bogen

Om bogen

I dette nummer af Sprogforum introducerer vi et tema, som endnu er forholdsvis nyt i dansk og nordisk sammenhæng: Subjektivitet og flersprogethed. Inspireret af Claire Kramsch' bog The Multilingual Subject (2009) bringer vi en række artikler, der formidler ny forskning og forsøg med undervisning, der gør deltagernes subjektive erfaringer med sprog og læring til drivkraft i klasserummet.

Som den første artikel i dette temanummer bringer vi et interview med Claire Kramsch, hvor hun på en meget konkret måde fortæller om, hvad det vil sige at sætte fokus på de subjektive aspekter af sprog og sproglæring. Sprogelever er individer med krop, følelser, historier og håb til fremtiden. Sprog er mere end leksikon og strukturer, sprog har æstetiske kvaliteter som lyd, rytme, poesi. At lære et sprog og at lære et sprog godt er afhængigt af, hvilke følelser - positive eller negative - de lærende forbinder med sproget, og hvordan det lyder i deres ører. Gennem sproget formes vores sociale identitet; vi tilpasser os - af lyst eller nød - til det samfund, vi vil eller skal blive en del af. Men det sociale er ikke det hele. Gennem sprog danner vi vores subjektivitet, ikke kun gennem førstesproget, også gennem andetsproget og de fremmedsprog, vi lærer senere i livet. At lære et nyt sprog er en ny chance for subjektiv forandring, for at tænke, føle og handle på nye måder og for at blive den, vi gerne vil være.

Læs engelske abstracts fra Subjectivity and Multilingualism her.

Indholdsfortegnelse

Kronik: Målrettet sprogundervisning til flersprogede elever

Det flersprogede subjekt

Læring, tab, drømme. Identitetsdannelse gennem sprogselvbiografier - Læs artiklen på engelsk her

At finde sin stemme på dansk

Subjektivitet i periferien - Læs artiklen på engelsk her

Kunsten at lære et sprog - Hvad sker der, når sproglæring flytter ud af klasseværelset og ind på museet?

Det ideelle selv og motivation i andetsprogslæringen

Flersprogede subjekter på danskuddannelsen - En læringshistorie

Åbne sider: Prøve i Dansk 1 mundtlig del, Delprøve 2 - En prøve med konsekvenser

Åbne sider: Sproglæreren som kurator

Godt Nyt og Andet Godt Nyt

 

Læs engelske abstracts fra Subjectivity and Multilingualism her.

Tilføjet til kurven

Gå til kassen